Raadgevend referendum

De PvdA is voorstander van een gemeentelijk raadgevend referendum. Het is één van de manieren waarop bewoners invloed kunnen hebben op de lokale democratie.

Daarom heeft de PvdA in de afgelopen raadsperiode onder meer gestemd voor het afschaffen van de opkomstdrempel bij referenda. Ook heeft de PvdA de uitkomst van het referendum over Stadsblokken-Meinerswijk overgenomen.