Sociale huurwoningen

We willen dat er de komende periode meer sociale huurwoningen worden gebouwd.

Bij de bouw van sociale en energiezuinige woningen moet wat betreft de PvdA extra aandacht zijn voor de mensen met de laagste inkomens. Dus woningen beneden de 590 euro huur per maand. Bij het bouwen van deze nieuwe woningen moet ook aandacht worden besteed aan de toegankelijkheid van woningen voor mensen met een beperking die samen willen wonen.