Sport

Sporten en bewegen zijn heel belangrijk. Sport verbroedert en zorgt ervoor dat je in contact komt met elkaar. Sport is goed voor de buurt én kan mensen fit maken voor de arbeidsmarkt. En mensen die genoeg bewegen, zijn minder vaak ziek, zowel fysiek als psychisch. Sport is daarmee de beste investering in een gezonde stad.

Arnhem investeert veel in sport, maar doet het nog altijd niet goed als het gaat over overgewicht bij kinderen. Het hoge aantal jonge mensen met een groot risico op gezondheidsproblemen is zorgwekkend. Er moet meer worden gedaan om het aantal kinderen met (ernstig) overgewicht te laten afnemen. Ieder kind moet kunnen sporten in de buurt, ook als daar thuis geen geld voor is. De PvdA wil werk maken van een gezonder Arnhem.

Wat willen we doen?

  • Voorlichting over gezonde voeding, sporten en bewegen helpt een gezonde leefstijl te stimuleren. We ondersteunen initiatieven in de stad die gericht zijn op gezond eten en voldoende bewegen. We faciliteren initiatieven van inwoners om samen te gaan bewegen of gezond te eten.
  • Met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties maken we afspraken om sport en bewegen op school uit te breiden om overgewicht tegen te gaan en jeugd in aanraking te brengen met sport. Ook stimuleren we gezond eten in kantines op scholen en bij (sport)verenigingen door prijzen uit te reiken aan scholen en verenigingen die dit goed doen en door advies te geven aan scholen en verenigingen.
  • We continueren het beleid op het gebied van voorlichting en preventie van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. We geven extra aandacht aan het handhaven van drank- en horecabeleid. Hierbij besteden we speciale aandacht aan het handhaven van regels met betrekking tot drankgebruik van jongeren.
  • Wij vinden het van belang dat alle kinderen leren zwemmen. Daarom faciliteren wij schoolzwemmen voor kinderen die op 8-jarige leeftijd nog niet kunnen zwemmen.
  • We vragen scholen kinderen te stimuleren om met de fiets of lopend naar school te gaan.
  • We stimuleren het lidmaatschap van een sportvereniging. We ondersteunen initiatieven in de wijk door sportverenigingen die de jeugd op een laagdrempelige manier laat kennismaken met sport in de buurt. De stap om lid te worden van een sportvereniging wordt hierdoor kleiner. Kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum kunnen gratis sporten met gebruik van de Gelrepas.
  • In samenwerking met sportverenigingen richten we schoolsportverenigingen op in wijken waar weinig sportinfrastructuur is, zoals bijvoorbeeld ’t Broek en Klarendal. Bij de schoolsportvereniging kunnen meerdere scholen in de wijk zich aansluiten. Sportverenigingen verzorgen de diverse sporttrainingen.
  • We zetten in op multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties om deze ook in de toekomst exploitabel te houden.
  • We zorgen dat zowel het aanbod als de accommodaties van sportverenigingen toegankelijk zijn voor minder validen en ouderen.
  • Sportverenigingen zijn volop in beweging en kunnen mensen letterlijk weer fit maken voor de arbeidsmarkt. Er is een tekort aan vrijwilligers in de sport en een grote groep werkzoekenden die graag aan de slag wil. De sport kan een bijdrage leveren aan re-integratie van werkzoekenden met vrijwilligerswerk en een opleiding. De gemeente kan volgens ons de verenigingen ondersteunen met een bijdrage voor de extra begeleiding die dit vraagt.