Stadsblokken-Meinerswijk

Een grote ruimtelijke ontwikkeling voor de komende jaren is de ontwikkeling van Stadsblokken-Meinerswijk. De kansen die zich voordoen om dit gebied inclusief bebouwing tot een duurzame parel te maken, moeten ten volle worden benut.

Voor de ontwikkeling van Stadsblokken en Meinerswijk neemt de gemeente in het participatieproces meer dan een ondersteunende rol in. Zij bewaakt de kwaliteit van de inspanningen van de initiatiefnemers en participanten.