Statushouders

De afgelopen jaren zijn veel nieuwe Arnhemmers vanuit het buitenland naar onze stad gekomen, bijvoorbeeld als vluchteling.

De gemeente maakt met elke statushouder (iemand die een verblijfsvergunning heeft gekregen) zo snel mogelijk na vestiging een individueel plan van aanpak: op weg naar het zelf kunnen verwerven van inkomen uit werk. Die vestiging vindt het liefst plaats in de buurt van de omgeving waar zij zijn opgevangen, in gewone woningen in gemengde wijken. Zodat men op de eerste dag van aankomst kan beginnen te werken aan een netwerk en een plek om je thuis te voelen. En de gemeente investeert in mogelijkheden om een opleiding te volgen met behoud van uitkering als dit de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Ook hier worden, als een traject naar werk (nog) niet mogelijk is, alternatieven om te participeren geboden, bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk.

Initiatieven die integratie van deze nieuwe Arnhemmers bevorderen, zoals sportclubs die activiteiten voor ontmoeting organiseren, juichen we van harte toe.