Toegankelijkheid scholen

De toegankelijkheid van schoolgebouwen moet in orde worden gemaakt.

Voor kinderen met een beperking is begeleiding op scholen aanwezig, betaald uit gelden van de wet Maatschappelijke Ondersteuning voor ambulante ondersteuning.