Transferia

Transferia-parkeergelegenheden moeten een volwaardig alternatief voor vervoer naar en van het centrum zijn.

De transferia worden daarvoor veel intensiever verbonden met hoogwaardig openbaar vervoer. Vervoer vanaf transferia maken we extra aantrekkelijk door een lage prijs voor parkeren inclusief vervoer. Wat ons betreft wordt doorgaand verkeer door de stad verder ontmoedigd.