Veilig verkeer

We vragen extra aandacht voor het belang van goede straatverlichting en bewegwijzering op drukke straten en kruispunten.

We stellen een inventarisatie voor van onveilige situaties via een enquête, gevolgd door een praktische aanpak van alle knelpunten. Er komt een meldpunt waar inwoners onveilige situaties kunnen doorgeven. We willen permanente snelheidscontrole op doorgaande straten in wijken en meer aandacht voor handhaving in het algemeen.