Veiligheid

Iedereen heeft recht op een veilige buurt. Waar je thuis bent, moet je een veilig gevoel hebben. De PvdA maakt daarom werk van veiligheid in Arnhem. Zonder veiligheid geen leefbare stad. En vooral, geen sociale stad.

Arnhem staat op een aantal verkeerde lijstjes nog steeds veel te hoog. Zo gaat het met de veiligheidcijfers in Arnhem nog steeds niet goed. Wij maken ons sterk voor een effectiever veiligheidsbeleid en hebben daarvoor een Actieplan voor een veiliger Arnhem.

Veilig over straat

 • Aanval op de overval. Zet in op alle effectieve maatregelen tegen overvallen.
 • Naast de bestaande shops geen nieuwe coffeeshops in Arnhem.
 • Geen nieuwe seksinrichtingen in Arnhem. Andere steden vechten om ze kwijt te raken.

Wonen in een veilige wijk

 • Het aantal woninginbraken in onze stad moet worden verminderd.
 • Veiligheid is onderdeel van de wijkaanpak: zet in op de sociale aspecten.
 • Veiligheid op het spoor: treinen met gevaarlijke stoffen niet harder dan 40 km/u.

Maatregelen die werken

 • Aanpak van probleemjongeren via het Veiligheidshuis moet blijven bestaan.
 • Geen bezuinigingen op maatregelen die problemen achter de voordeur aanpakken.
 • Investeer in fysieke veiligheid zoals genoeg verlichting en schone straten.
 • Laat de buurt meepraten over de inzet van de wijkagent.

Slagvaardige opsporing en handhaving

 • Zet buitengewoon opsporingsambtenaren effectief in, juist in wijken en niet alleen op het parkeerbeleid.
 • Aangifte doen moet makkelijker en veiliger worden. Het kan niet zo zijn dat burgers geen aangifte meer doen.