Verkeer en vervoer

De PvdA wil dat de stad goed bereikbaar blijft, met zo min mogelijk overlast voor burgers op het gebied van milieu en veiligheid. Daarom stimuleren we de aanleg van nieuwe openbaarvervoersverbindingen. Op wijk- en buurtniveau pakken we de knelpunten in het verkeer aan waar de bewoners de meeste hinder van ondervinden.

Voor werken en wonen is de bereikbaarheid van de stad van groot belang. Zowel voor de auto als voor het openbaar vervoer en de fiets. Dat betekent frequente en snelle buslijnen, doortrekken van de A15 naar de A12 (zonder tolheffing op de Pleyroute), aanleg van de N837 (verbinding van Schuytgraaf naar de A50 bij Heteren) en voldoende openbare fietsenstallingen in de binnenstad.

Voor de PvdA blijft de trolley als hoogwaardige, schone vorm van openbaar vervoer centraal staan. Het trolleynetwerk wordt doorgetrokken naar Huissen, Bemmel en Nijmegen. Ook zijn wij voorstander van een rechtstreekse treinverbinding tussen Arnhem Presikhaaf en Nijmegen Heijendaal. Daarmee komen kennis en kunde van beide steden dichter bij elkaar en kunnen 15.000 studenten naadloos pendelen tussen de vestigingen van de HAN en de Radboud Universiteit.