Voorschoolse educatie

We vinden dat meer aandacht nodig is voor kwetsbare kinderen door voorschoolse educatie tot 4 jaar.

Hiermee worden achterstanden weggewerkt zodat ze beter mee kunnen in het reguliere onderwijs. De integrale kindcentra bereiken kinderen uit niet-westerse gezinnen, niet-Nederlands sprekende gezinnen en gezinnen die om sociaal-medische redenen extra aandacht vragen, soms nog te weinig.