Wateroverlast

De komende jaren wordt, in samenwerking met het waterschap, een overkoepelend waterplan vastgesteld met maatregelen voor vasthouden, bergen en gecontroleerd afvoeren.

De maatregelen in het plan kunnen rekenen op ruim draagvlak in de wijken. Voor de korte termijn wordt ingezet op vergroening van het eigen vastgoed en de openbare ruimte, afspraken met corporaties daarover en stimulering van eigen initiatief in wijken via de teams leefomgeving.

Gezien het grootste deel van het gebied bestaat uit particulier terrein draagt de gemeente zorg voor goede informatievoorziening en stimuleert en faciliteert de nodige maatregelen.