Werk en inkomen

Werk vinden en behouden is onze topprioriteit. Crisis of geen crisis: iedereen moet mee blijven doen. Als mensen werkloos of arbeidsongeschikt dreigen te raken, is bemiddeling en ondersteuning ‘van werk naar werk’ (door mobiliteitscentra en re-integratie) het meest effectief. Laaggeschoolden krijgen hierbij wat de PvdA betreft extra aandacht.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan om- en bijscholingscursussen. Helaas zijn er ook nog steeds veel mensen langdurig werkloos. Daarom zijn wij blij met het succes van de participatiecoaches die deze mensen actief weten te krijgen. Ook van bedrijven verwachten wij een bijdrage aan het oplossen van de werkloosheid. Zij kunnen bijvoorbeeld meer stageplekken en leerwerkplaatsen creëren.

Vrijwilligerswerk kan ook uitstekend gebruikt worden om ervaring op te doen, weer in een werkritme te komen en mee te doen in de samenleving. Daarom kunnen werklozen met behoud van hun uitkering helpen in het onderwijs, de sport en het welzijnswerk. De PvdA blijft voorstander van verplichte omscholingstrajecten voor langdurig werklozen.