Vastgesteld verkiezingsprogramma PvdA Arnhem 2018-2022

Vastgesteld verkiezingsprogramma PvdA Arnhem 2018-2022

‘Samen | Doen’, het officiële verkiezingsprogramma van de PvdA in Arnhem voor de periode 2018 – 2022 is vastgesteld door de leden van de PvdA. Het geldt als richtsnoer voor de gemeenteraadsfractie.