Raadslid

Eric Greving

Woordvoerder Verkeer, Volkshuisvesting/Ruimtelijke Ordening , Milieu, Financiën en ondersteuner voor de Wijkaanpak en Veiligheid.

Eric Greving (1977) is gemeenteraadslid voor de PvdA en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ’t Duifje.

Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.