Raadslid

Ria de Vries

Welzijn, Werk & Inkomen, Armoede, Schulddienstverlening, Inclusie/Integratie en Algemene zaken/Privacy

Ik ben Ria en ben 60 jaar oud. In het dagelijks leven ben ik budgetcoach.

Ik maak me boos over onrecht. Mensen die een afwijzing krijgen voor een uitkering terwijl ze geen cent hebben, daklozen die niet naar binnen mogen bij Iriszorg, het gevecht dat men in Arnhem moet leveren voor goede zorg als er iemand met een beperking in je gezin woont.

Blij word ik als ik mensen kan helpen met hun financiën waardoor ze weer boven de armoedegrens uitkomen, of als het gesprek met een deurwaarder helpt om een beslag op te heffen waardoor mensen meer inkomsten krijgen.

Ik zit in de politiek om invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente. Met name als het over mensen in armoede gaat, over recht op bijzondere bijstand, het helpen van mensen in schulden, daklozen, de participatiewet en mensen met beschutte werkplekken. Die mensen hebben een stem nodig die het voor hen opneemt. Dat wil ik graag blijven doen.

Mijn drijfveren haal ik onder meer uit mijn werk. Daar kom ik in aanraking met schrijnende situaties. Dat maakt mij strijdbaar. Mijn online weggeefhoek ‘samen lukt het’ is de plek waar ik gratis spullen weggeef.  Als ik zie hoe blij mensen worden van een voedselpakket of een babybadje, weet je waarom je het doet.

Als ik het voor het zeggen had zou ik morgen meteen de begrensde openstelling van de daklozenopvang afschaffen. Permanente opvang voor alle mensen die een warm bed en een maaltijd nodig hebben.