Ria de Vries

Raadslid
Woordvoerder Participatiewet, Armoedebeleid, Schuldhulpverlening, Maatschappelijke opvang/ Crisis/ GGZ

Ria de Vries (1958) is raadslid van de PvdA en is wijkambassadeur voor Malburgen-Oost en Malburgen-West.

Ria werkt als budgetcoach/stresscounselor  en woont in Rijkerswoerd.

Groeiend aantal klachten over daklozenopvang IrisZorg!

door Ria de Vries op 26 juli 2017

“Bed, bad en brood voor iedereen” zou moeten gelden voor elke dakloze die zich meldt bij de opvang van IrisZorg in de Remisestraat. Uit gesprekken met (ex-)bewoners, (ex-)medewerkers en hulpverleners blijkt dat dat niet altijd de werkelijkheid is. Het aantal klachten groeit.

lees verder »

Blij met ontwikkelingen rond Presikhaaf Bedrijven

door Ria de Vries op 14 juli 2017

Gisteren heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Presikhaaf Bedrijven unaniem besloten dat de huidige medewerkers van Presikhaaf aan de slag gaan in het werkbedrijf Arnhem. Daarmee is veel onrust rond de toekomst van het werkbedrijf weggenomen en is blijvende samenwerking in de regio ten behoeve van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

lees verder »

Weet jij de weg naar beschut werk?

door Ria de Vries op 9 juni 2017
Foto PvdA Arnhem

Arnhemmers, die een indicatie nodig hebben bij het UWV voor een beschermde werkomgeving en extra begeleiding, het zogeheten beschut werk, zullen niet actief door de gemeente Arnhem aangemeld worden. Zij moeten dit zelf aanvragen. Maar hoe doe je dat?

lees verder »

Afspraak is afspraak

door Ria de Vries op 5 maart 2017

Je vraagt een uitkering aan en moet (wettelijk) 8 weken op het besluit wachten. Gelukkig vindt het Arnhemse College deze periode te lang en ook in het coalitie-akkoord staat dat er binnen 3 weken een besluit genomen moet zijn. Maar de praktijk wijst anders uit.

lees verder »

Veranderingen bij Presikhaaf Bedrijven op de voet gevolgd

door Ria de Vries op 22 februari 2017

De PvdA-fracties in de regio blijven zich zorgen maken over de veranderingen bij Presikhaaf Bedrijven. De grootste zorg betreft de medewerkers. De fracties willen het belang van samenwerking benadrukken, zoals de mogelijkheden om buiten de gemeentegrenzen te kunnen werken, zich te kunnen ontwikkelen, werk te verrichten dat passend is met de begeleiding die erbij hoort.

lees verder »

PvdA Regio Arnhem wil actie sociale werkvoorziening

door Ria de Vries op 21 december 2016

De PvdA fracties van de gemeenschappelijke Regeling Presikhaaf Bedrijven hebben de transitie en de onderhandelingen met de sociale firma Goed Werkt nauwlettend gevolgd. We vinden het jammer dat de onderhandelingen vroegtijdig gestopt zijn en er daardoor geen zekerheid is voor de medewerkers. We maken ons zorgen over het voortbestaan en het werk voor de huidige

lees verder »

Wie helpt bij het boodschappen doen?

door Ria de Vries op 18 juli 2016

Zelf boodschappen doen is niet vanzelfsprekend. Het gebruik maken van voorzieningen voor boodschappen, zoals buren/familie of de boodschappenservice van een supermarkt, kan helpen maar niet voor iedereen. De PvdA wil daarom van het college weten wat zij gaan doen om te zorgen dat de mensen die dat echt niet kunnen toch boodschappen in huis krijgen. 

lees verder »

Armoedebestrijding is mensen echt helpen!

door Ria de Vries op 27 juni 2016

De PvdA vind dat er hard gewerkt moet worden om zoveel mogelijk gezinnen te helpen om uit de zorgen te komen. Kinderen dienen een onbezorgde jeugd te hebben, en geen zorgen omdat er niet genoeg eten is, ze niet mee kunnen met schoolreisjes en sport. Met het huidige voorstel van het college lukt dat niet

lees verder »

College laat minima betalen voor tekort armoedebeleid

door Ria de Vries op 1 mei 2016

De PvdA heeft met verbazing kennisgenomen van de beleidsnota ‘doorontwikkeling armoedeagenda en schulddienstverlening’. Het college wil de gemeentelijke belastingen voor Arnhemmers met een inkomen op of onder de 100% van het sociaal wettelijk minimum in de toekomst niet meer volledig kwijtschelden. Zij moeten een deel (iets minder dan 50%) van de afvalstoffenheffing zelf gaan betalen.

lees verder »

Participatie in vertrouwen: experiment Sociale Bijstand

door Ria de Vries op 17 april 2016
Foto PvdA

De PvdA denkt dat mensen niet vrijwillig zonder werk zitten. We willen ruimte creëren voor mensen om datgene te doen waar hun hart ligt en de mogelijkheden te benutten om daarbij passend werk te vinden, zonder de verplichtingen van de huidige bijstand. Daarom wil de PvdA een experiment met de sociale bijstand starten.

lees verder »