Algemeen bestuurslid

Roel van Houten

Roel van Houten

Roel (1951) is Groninger van geboorte en heeft vanaf mijn 6de levensjaar in Zeist in het blindeninternaat Bartimeus gewoond en vanaf zijn twintigste jaar de sociale accademie in Baarn gevolgd in de richting van personeelswerk. Daarna heeft hij zeven jaar gewerkt als opbouwwerker in Arnhem op de Grenspost in de wijk Geitenkamp. Daarna is hij vele jaren Brood-muzikant geweest. Ook was hij zeven jaar voorzitter van de toenmalige gehandicaptenraad, nu het Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten (APCG).

In 2013 kreeg Roel een hersenbloeding. Als gevolg daarvan heeft hij alles opnieuw moeten leren in het revalidatiecentrum. Voor hem was dat het begin van zijn politieke activiteiten.

Ik moest toen helemaal opnieuw beginnen, zelfs koffie zetten moest ik in het revalidatie-centrum weer leren, voor mij is dit een nieuw begin van mijn politieke activiteiten.

Tegenwoordig woont Roel in het centrum van de stad, in Heijenoord. Hij houdt zich bezig met de belangenbehartiging van mensen met een beperking en is bezig met een aantal personen in zijn buurt met alternatieve energie, namelijk een zonnepanelenproject.