Afdelingsvergaderingen

Het afdelingsbestuur is druk bezig met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen die over een jaar plaatsvinden. Eerder dit jaar heeft de afdelingsvergadering daar al een aantal besluiten over genomen, nu is het tijd voor een vervolg: op de afdelingsvergaderingen van donderdag 20 april en donderdag 11 mei in De Lommerd, Spijkerstraat 185a. We zijn op zoek naar leden die zich inzetten voor de PvdA in Arnhem in de kandidaatstellingscommissie, de verkiezingsprogrammacommissie en het nieuwe bestuur. Met speciale aandacht voor de rol van voorzitter Mark Lauriks in dat bestuur, zie hier en verderop in de tekst.

Jaarrekening

De jaarrekening en de toelichting daarbij staan online (zie voorgaande links). Penningmeester Marlies Van der Voort zal de bespreking van de jaarrekening verzorgen op de afdelingsvergadering van 20 april; de kascommissie heeft de onderliggende stukken onderzocht.

Onafhankelijke kandidaatstellingscommissie

De afdelingsvergadering heeft eerder besloten tot het instellen van een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie om de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen samen te stellen. Het bestuur draagt donderdag 20 april een commissie voor met diverse achtergronden, ervaring en vaardigheden, die wat ons betreft een goede afspiegeling van de afdeling is en tegelijk alle kennis en kunde in huis heeft om tot een kandidatenlijst te komen die Arnhemse kiezers zal aanspreken. Het gaat om de volgende mensen:

 • Sanne Bronkhorst,
 • Don Bockman,
 • Els Verbeek,
 • Henk Mahboeb,
 • Marion Blom,
 • Leo van der Hoek,
 • Sander van Bodegraven, en,
 • Paul van der Spek.

Het afdelingsbestuur zal de afdelingsvergadering donderdag 20 april vragen deze samenstelling vast te stellen en de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie te benoemen.

Verkiezingsprogrammacommissie

Wij willen de verkiezingen ingaan met een beknopt en krachtig verkiezingsprogramma waarin zowel het geluid van de PvdA als het lokale binding met Arnhem goed te herkennen is. Het programma dient om steun te verkrijgen onder kiezers en het programma geeft richting aan de coalitie-onderhandelingen en de politieke opstelling van de nieuwe fractie in de volgende gemeenteraadsperiode. Het verkiezingsprogramma wordt onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur opgesteld. Het is van belang dat het programma in overleg met de afdeling tot stand komt, maar ook dat belangrijke partners in de stad geraadpleegd worden.

Wij zijn op zoek gegaan naar enthousiaste afdelingsleden die als compact team samen aan het nieuwe verkiezingsprogramma willen werken. Het bestuur zal deze groep procesmatig en redactioneel ondersteunen. Belangrijke thema’s waar nu aan gedacht wordt: leefbaarheid & inspraak, werk, zorg, samenleven en het tegengaan van armoede. De werkzaamheden voor het verkiezingsprogramma vinden vooral plaats in de periode van april tot en met oktober. Het conceptverkiezingsprogramma wordt in november ter goedkeuring aan de afdeling voorgelegd.

De programmacommissie wordt bemenst door de volgende leden:

 • Niels Springeling,
 • Anja Franssen,
 • Vincent Bouma,
 • Mark Elbers,
 • Paul Stein, en,
 • Een nog nader in te vullen lid van de gemeenteraadsfractie.

Afdelingsbestuur

Elke twee jaar kiest de afdeling opnieuw haar bestuur. Die tijd is weer aangebroken. Algemeen bestuursleden Aart van Cooten, Debby Kok en Jerry Janssens zijn opnieuw verkiesbaar, voor secretaris Harry Gerritsen en penningmeester Marlies Van der Voort geldt dat niet. Inmiddels is voorzitter Mark Lauriks twee volledige periodes voorzitter van de afdeling geweest. Voor hem tijd om het stokje op termijn door te geven. Daarover meer in deze toelichting.

We zijn dus op zoek naar een nieuwe secretaris en een nieuwe penningmeester en kunnen zeker wat uitbreiding gebruiken, dus ook naar algemeen bestuursleden. Het is mogelijk je voor alle functies verkiesbaar te stellen. Wil jij je bezighouden met het organiseren van activiteiten, het voorbereiden van ledenvergaderingen en zorgdragen voor (permanente) campagne, ledenwerving en ledenbehoud? Denk je graag mee, maar doe je net zo graag? Dan is een plek in het afdelingsbestuur wat voor jou. Voor meer informatie over de individuele functies raadpleeg je de profielen van voorzitter, secretaris, penningmeester of algemeen bestuurslid. Als je geïnteresseerd bent in het lidmaatschap van het afdelingsbestuur of je hebt vragen, dan kun je je wenden tot bestuurslid Aart van Cooten via aart@citaat.nl of 06 – 18 22 58 30. We ontvangen je aanmelding met motivatie graag uiterlijk maandag 17 april. Op de afdelingsvergadering van 11 mei wordt een verkiezing voor het nieuwe afdelingsbestuur gehouden.

Tot slot

De afdelingsvergaderingen van donderdag 20 april en donderdag 11 mei vinden dus plaats in De Lommerd, Spijkerstraat 185a. We beginnen om 20:00 uur, inloop is om 19:30 uur. De bijbehorende stukken vind je  op deze pagina voorafgaand aan de afdelingsvergaderingen.