Thuis in Arnhem
Verkiezingsprogramma

Thuis in Arnhem

Elke Arnhemmer moet zich thuis voelen in onze stad. Met een betaalbare woning en een zeker bestaan voor iedereen. Wanneer je uit huis gaat, een gezin wil stichten of je wil genieten van je oude dag. In een buurt waar het veilig en groen is. Met huizen die worden gebruikt om in te wonen, niet als winstpakker voor grote beleggers. Waar we woningen energiezuinig en gezond maken, maar zonder hogere huren. Met liefdevolle zorg dichtbij en het beste onderwijs voor onze kinderen. Een eerlijke toekomst in deze stad. Dát Arnhem is ons thuis.

Onze plannen voor:

1

Gelijke kansen voor iedereen

Wij willen dat álle Arnhemmers mee kunnen doen. We zetten ons extra in voor de Arnhemmers die kwetsbaar(der) zijn.

Ons plan
2

Werk en inkomen

Werk moet lonen: goed werk en eerlijk loon voor iedereen. Daar staan we voor.

Ons plan
3

Armoede en schulden

We nemen het voortouw in het tegengaan van armoede en schuwen experimenten niet.

Ons plan
4

Zorg en welzijn

Zorg moet gaan over liefdevolle zorg. Niet over aanbestedingen en procedures.

Ons plan
5

Onderwijs

Ieder kind verdient een fijne jeugd, een veilig thuis en een goede school.

Ons plan
6

Leefbaarheid en veiligheid

Arnhem moet een stad zijn waarin het fijn wonen, werken en leven is.

Ons plan
7

Wonen

Wonen is een grondrecht. Daarom willen wij dat iedereen een goede, betaalbare woning in een fijne buurt kan vinden in Arnhem.

Ons plan
8

Duurzaamheid en bestrijding van klimaatcrisis

Liever iets langzamer én solidair en sociaal, dan een snelle voorhoede als het gaat om duurzaamheid.

Ons plan
9

Mobiliteit

Waar een stevig woningbouwprogramma noodzakelijk is, is ook de bereikbaarheid een onderwerp van belang.

Ons plan
10

Sport, kunst en cultuur

Kunst en cultuur, maar ook sport, bepalen mede de leefbaarheid van Arnhem. Dat koesteren wij.

Ons plan
11

Goed bestuur

De PvdA Arnhem stelt zich op als bondgenoot: wij hebben een warm hart voor alle Arnhemmers. Daarvoor we werken we samen, geven en nemen en gunnen en gegund worden.

Ons plan

Deel dit