PvdA Arnhem presenteert concept-kandidatenlijst!

26 november 2021

De leden van de PvdA in Arnhem hebben ervoor gekozen om een Onafhankelijke Kandidaatstellingscommissie (OKC), bestaande uit Debby Kok, Hanny van Nunen, Marte Straatsma en Elze Meijering, te benoemen met als opdracht om een voorstel te maken voor de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Met de door de leden vastgestelde profielschets voor raadsleden en raadsfractie is de OKC aan de slag gegaan.

Met het afscheid van onze boegbeelden Martien Louwers en Eric Greving wordt duidelijk dat het van belang is om oog te hebben voor de toekomst van de PvdA in Arnhem, en komt er ook ruimte voor een nieuwe generatie politici. Bovendien stelt een kandidaatstellingscommissie nooit alléén de eerstvolgende gemeenteraadsfractie samen, maar is het ook belangrijk dat voor de verdere toekomst wordt gescout. Uiteraard met alle respect voor de inzet en betrokkenheid van de zittende raadsleden in de afgelopen periode, is de OKC van mening dat de stad, de politiek én de partij vragen om niet nog een raadsperiode van bijna hetzelfde, maar dat er behoefte is aan een enthousiaste, gedreven en deskundige, nieuwe fractie. Een fractie die als een team opereert en zichtbaar is in de stad.

Na een zorgvuldige afweging aan de hand van de motivatie zoals verwoord in de sollicitatiebrieven en op basis van de gevoerde gesprekken, en vervolgens de weging en beoordeling van de verschillende competenties en achtergronden, is de OKC tot onderstaande lijstvolgorde gekomen:

(Foto’s: Tirza de Goede)

1. Giovanni Visser, 23 jaar

Giovanni is in de lente van zijn leven al een zeer gedreven en enthousiast politicus. Met zijn vasthoudendheid en eigengereidheid heeft hij zich in korte tijd enorm ontwikkeld en hij heeft een groot groeipotentieel. Giovanni heeft een scherpe visie en weet deze ook goed te verwoorden. Hij is in staat om verschillen van mening te omarmen en daarvan te leren. Hij is initiatiefrijk en weet dit om te zetten in daden. Giovanni is zeer leergierig, allround inzetbaar en neemt niets zonder meer voor waar aan. Hij is in staat een netwerk om zich heen te verzamelen dat hem kennis en ervaring brengt.

2. El Yazid Ait Chrif, 41 jaar

‘Jazid’ heeft ruime bestuurlijke ervaring als manager bij een groot verzekeringsbedrijf. Daarnaast heeft hij 8 jaar medezeggenschapservaring als OR-lid en is financieel goed onderlegd. Hij is energiek, positief ingesteld en ambitieus om gezamenlijk doelen te bereiken. Hij is, zoals hij het zelf beschrijft, een Nederlander met een Marokkaanse afkomst. Jazid is opgegroeid in Malburgen en nu wonend in Arnhem Noord, kent hij de stad op zijn duim. Hij wil iets doen voor de stad waar hij trots op is. De stad die hem zoveel gegeven heeft en gemaakt heeft tot wie hij nu is. Jazid wil helpen om een duurzame groei te realiseren voor de stad Arnhem, waarbinnen de Arnhemmers gelukkig, trots en tevreden zijn. Mede door zijn kennis, maar ook door zijn humor heeft hij een gunfactor, waardoor hij veel kan bereiken. Jazid is breed inzetbaar en is daarmee een nieuw talent voor de PvdA.

3. Marjan van Munster, 54 jaar

Marjan heeft ruim 35 jaar geleden er bewust voor gekozen om zich in te zetten voor de sociaaldemocratie. Zij is sinds 2019 voorzitter van het Gewest Gelderland voor de PvdA. Nu wil zij haar inzet en betrokkenheid verbreden naar Arnhem, een stad waar zij al meer dan tien jaar met veel plezier woont en op verschillende manieren maatschappelijk actief betrokken is. Marjan heeft een bestuurskundige achtergrond en kent de wegen in het openbaar bestuur en de politiek. Op dit moment werkt zij als senior coach, trainer en HR consultant vanuit haar eigen bureau. Marjan is een sterke persoonlijkheid, zij laat zich niet omver blazen. Zij heeft een duidelijke visie op hoe de bestuurscultuur in Arnhem verbeterd kan worden. Zij wil haar vaardigheden als coach ook inzetten voor de teamontwikkeling in de fractie.

4. Martijn Kriens, 58 jaar

Martijn werkt als programmadirecteur voor grote onderzoeksprogramma’s waar belangen van overheid, onderwijs en onderzoek, bedrijven en inwoners zorgvuldig gebalanceerd moeten worden. Een werkomgeving waar maatschappelijk rendement de boventoon voert. Hij heeft veel werk verzet op het gebied van zorg en welzijn in relatie tot innovatie en ondernemerschap. Hij is een visionair en breed inzetbaar. Martijn kan met zijn ervaring de fractie goed ondersteunen en naar een hoger niveau tillen. Hij staat voor rechtvaardigheid, gelijke kansen en meer betrokkenheid van inwoners en wil zich in gaan zetten voor zorg, onderwijs, wonen en lokale democratie.

5. Sam Groenendijk, 23 jaar

Sam, een jonge echte Arnhemmer, kent de stad goed. Sam is momenteel bezig met een pre-master Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Hij heeft zich bij de afdeling en de fractie al nuttig gemaakt door onderzoek te doen naar draagvlak voor het project ‘Arnhem van het gas af’ en hoe dit project te verbinden is met de kernwaarden van de PvdA. Ook was hij actief in het bestuur van de Jonge Socialisten Arnhem/Nijmegen en daarbij betrokken bij verschillende succesvolle acties. Sam grijpt kansen waar hij ze ziet op politiek vlak en heeft zich daardoor goed kunnen verdiepen in de gemeenteraad en wat het werk inhoudt. Hij heeft een gunfactor en is een goede teamspeler. Hij is intelligent, gemotiveerd, enthousiast en breed inzetbaar met een groot potentieel. Wij zien in Sam een politiek talent en een waardevolle aanwinst voor een succesvolle fractie.

6. Ria de Vries, 63 jaar

Ria is een enthousiast, gedreven en gepassioneerd politica die inmiddels ruim 7 jaar in de gemeenteraad zit. Ze is een sociaal-democraat in hart en nieren met het hart op de juiste plaats. Ria is een expert op het sociaal domein en komt daarbij vooral op voor de kwetsbare mensen in de samenleving. Ze heeft op dit terrein veel kennis van zaken. Ria is transparant en neemt geen blad voor de mond. Qua samenwerking heeft ze zich ten positieve ontwikkeld, qua zichtbaarheid kan zij zich de komende jaren nog verder ontwikkelen.

7. Ricardo Brouwer, 30 jaar

Ricardo is de enthousiaste communicatiemedewerker van de PvdA-fracties in de Provinciale Staten en de Arnhemse gemeenteraad. Hij zit hierdoor dicht op het politieke werk en wil daar nu graag zelf een actieve bijdrage aan gaan leveren. Ricardo is bijzonder sterk in de omgang met sociale media en weet door zijn toneelopleiding een goede presentatie te geven, wat zijn werk ten goede zal komen. Hij is al actief geweest in het bestuur van de Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen en het bestuur van het PvdA Roze Netwerk. Mede daardoor is hij goed bekend met de kernwaarden van de PvdA. Ricardo is energiek, is een goede teamspeler, heeft al een behoorlijk netwerk opgebouwd en zit niet om een mening verlegen.

8. Vincent Bouma, 33 jaar

Vincent werkt als assistent-wijkteamleider bij een gemeente en heeft zijn eerste raadsperiode achter de rug. Hij is een betrokken raadslid die zijn weg gevonden heeft in de politieke arena. Vincent is een verbinder en een teamspeler. Hij is vooral actief geweest op fysieke portefeuilles. Vincent geeft aan dat de fractie teveel de agenda heeft gevolgd en zou graag in de volgende periode actiever worden op het sociale domein, waar je makkelijker het PvdA standpunt uit kunt dragen.

9. Yasemin Yildiz, 46 jaar

Yasemin is een ambitieuze, representatieve vrouw, nauwkeurig en stressbestendig. Zij werkt als beleidsadviseur/projectleider bij de provincie Gelderland. Daar is zij ook actief als bedrijfshulpverlener en als bestuurslid van de personeelsvereniging. Bij de thuiszorgorganisatie A&S Zorg is zij betrokken als lid van de cliëntenraad. Yasemin wil graag de mensen die nu niet gehoord worden een stem geven. Als geboren Arnhemse wil zij graag bijdragen aan een nog mooier, schoner en socialer Arnhem waarin we naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Zij vindt dat het tijd is een links geluid te laten horen in een rechtste samenleving. Yasemin ziet zichzelf als bemiddelaar, kan goed samenwerken en als de situatie daarom vraagt ook aansturen.

10. Marcel van Empel, 58 jaar

Marcel is een enthousiaste man met een maatschappelijk betrokken hart. Een echte PvdA’er. Marcel is een doorgewinterde bezoeker van de gemeenteraad. Hij volgt de politiek op de voet en is daarmee ook goed op de hoogte van wat er speelt. Hij is actief binnen de afdeling en in de stad bij huurdersorganisatie portaal Arnhem (HOP). Daarnaast was hij mede oprichter van Arnhem 6811, het platform voor de bewoners van de binnenstad en hij is daar nog steeds als bestuurslid aan verbonden. Kortom, een man van de stad. Marcel is een gepassioneerd schaker. Het daarbij aangeleerde strategisch denkvermogen en handelen komt goed van pas bij de Arnhemse politiek. Marcel wil en kan de lijm van de fractie zijn.

11. Hung Nguyen, 28 jaar

Hung is leergierig, consciëntieus, ambitieus, maar ook bescheiden. Hij werkt als fiscalist bij de Belastingdienst en vindt het erg belangrijk dat de overheid naast in plaats van tegenover de inwoner staat. Hung is trots op onze stad en vindt dat we dat ook uit moeten dragen. Hij wil graag meedenken en meepraten over een nog beter en socialer Arnhem. Hung wil graag meer ervaring op doen binnen de PvdA.

12. Damien Arntz, 20 jaar

Damien is een innemende en intelligente jongeman. Hij is geboren in Arnhem en op zijn 14e jaar naar Amerika verhuisd. Hij heeft de politiek van Donald Trump aan den lijve ondervonden en door de grote polarisatie in de VS is hij Nederland des te meer gaan missen. Damien besloot vorig jaar terug te komen voor zijn studie lerarenopleiding geschiedenis aan de HAN. Zijn opa heeft hem de waarden van de sociaaldemocratie van jongs af aan meegegeven. Damien is zijn netwerk in Arnhem op aan het bouwen en wil graag actief worden binnen de PvdA. Met zijn leeftijd en buitenlandse ervaring kan hij een frisse blik werpen op de Arnhemse politiek.

13. Esmee Koerntjes, 26 jaar

Esmee heeft als geboren Arnhemse echt een hart voor de stad. Ze heeft een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en vindt het belangrijk dat inwoners zich gehoord voelen. Tijdens haar studie Religiewetenschappen is ze getraind om een onderwerp vanuit meerdere disciplines of perspectieven te bestuderen. Ze wil graag actief worden binnen de PvdA en haar bijdrage leveren aan een goede leefomgeving, goede (mentale) gezondheidszorg, onderwijs en armoedebestrijding. Ook de verduurzaming heeft haar aandacht, zodat ook de generaties na ons een veilige en fijne stad hebben om in te wonen en te leven.

14. Morgan Heijdemann, 32 jaar

Morgan is een breed inzetbare IT’er. Hij is van geboorte geen Arnhemmer, maar werkt zijn hele werkzame leven wel in de regio van Arnhem en sinds vijf jaar woont hij in Presikhaaf. Hij heeft geen politieke ervaring, maar ziet dat niet als een nadeel, omdat hij juist als buitenstaander dingen op een andere manier kan zien. Hij is als MBO’er praktisch ingesteld en oplossingsgericht.

15. Floor Sluiter, 50 jaar

Floor woont sinds 2015 in Arnhem. In het verleden is zij actief geweest voor de Pvda als stadsdeelraadslid in Amsterdam. Zij heeft een achtergrond in Urban Cultures en heeft vanuit die achtergrond jarenlang verschillende projecten geleid. Floor wil nu graag haar bijdrage leveren aan de PvdA in Arnhem. Haar betrokkenheid ligt vooral op het sociaal domein, kunst en cultuur en wonen.

16. Moïsha de Vries, 20 jaar

Moïsha is een jong politiek talent. Naast haar studie Business Innovation, is zij sinds dit jaar voorzitter van de Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen. Moïsha komt uit Arnhem en sinds kort woont zij samen in Arnhem-Zuid. Voor iemand van haar leeftijd heeft Moïsha erg veel interesse in de politiek. Zij heeft een groot verantwoordelijkheids- en rechtvaardigheidsgevoel. Moïsha wil zich inzetten voor gelijke kansen. Zij wil zich in het bijzonder richten op de jonge Arnhemmers. Moïsha is ambitieus, leergierig en gemotiveerd. Wij denken dat zij zich in de toekomst kan ontwikkelen richting meerdere politieke platforms en rollen.

17. Peter van Vught, 69 jaar

Peter is tientallen jaren maatschappelijk actief geweest als lid van onder andere de FNV en GroenLinks. Sinds 2020 is hij lid van de PvdA, omdat het sociaaldemocratische verhaal hem de laatste jaren meer aanspreekt. Hij wil met zijn kandidatuur een statement maken richting ouderen die teleurgesteld zijn in de PvdA, omdat hij er van overtuigd is dat in de huidige maatschappij een stevige sociaaldemocratische partij van groot belang is. Peter is vrijwilliger bij het Nederlands Openluchtmuseum als tramconducteur, is actief als voorzitter van de bewonerscommissie van het appartementencomplex Altevelt en hij zit in de centrale huurdersraad van de DrieGasthuizenGroep.

18. Reinout Dubbelman, 63 jaar

Onze lijstduwer is Reinout. Reinout is een doorgewinterde Arnhemmer, die heel veel heeft betekend voor de doorontwikkeling van het Spijkerkwartier naar een veilige en prettige woonomgeving. Reinout staat altijd voor iedereen klaar, niet in de minste plaats voor mensen die het iets minder goed hebben. Hij heeft een groot, rood PvdA-hart en daarom zijn wij trots dat hij wederom klaar staat met zowel zijn kennis van de stad als met zijn hand- en spandiensten voor de fractie van de PvdA.