Raadsleden

Martien Louwers

Martien Louwers

Fractievoorzitter | Lijsttrekker | 1

Algemeen woordvoerder, Woordvoerder Cultuur, Wijkaanpak en ondersteuner voor Economische Zaken, Zorg, Armoede en Financiën.
Marilyn A-Kum

Marilyn A-Kum

Raadslid | Kandidaat-raadslid | 7

Woordvoerder Economische Zaken, Stadsregiozaken, Jeugdwerkloosheid, Jeugdbeleid en Integratie en ondersteuner voor Cultuur
Eric Greving

Eric Greving

Raadslid | Kandidaat-raadslid | 2

Woordvoerder Verkeer, Volkshuisvesting/Ruimtelijke Ordening , Milieu, Financiën en ondersteuner voor de Wijkaanpak en Veiligheid.
Ria de Vries

Ria de Vries

Raadslid | Kandidaat-raadslid | 5

Woordvoerder Participatiewet, Armoedebeleid, Schuldhulpverlening, Maatschappelijke opvang/ Crisis/ GGZ
Marte Straatsma

Marte Straatsma

Raadslid | Kandidaat-raadslid | 6

Woordvoerder Onderwijs, Jeugdzorg en Veiligheid
Hanny van Nunen

Hanny van Nunen

Fractievolger | Kandidaat-raadslid | 3

Woordvoerder WMO en Ouderenbeleid, ondersteuner voor Ruimtelijke Ordening/ Wonen, Jeugdzorg, Schulddhulpverlening, Crisis/ GGZ
Joy Moonen-van der Stel

Joy Moonen-van der Stel

Fractievolger | Kandidaat-raadslid | 9

Woordvoerder Inclusie voor de gebieden toegankelijkheid, wonen, werk, onderwijs, beleid en regelgeving voor mensen met een lichamelijke beperking, Tweede woordvoerder Integratie