Sport, kunst en cultuur
Verkiezingsprogramma

Sport, kunst en cultuur

Kunst en cultuur, maar ook sport, bepalen mede de leefbaarheid van Arnhem. Onze bioscopen, musea en galeries, podia voor pop en klassiek, werkplaatsen voor grafici en kunstenaars: ze maken Arnhem niet alleen aantrekkelijk maar zijn ook nog eens een economische factor van belang. Immers, (grote) werkgevers vestigen zich graag in een stad met voldoende culturele voorzieningen voor hun medewerkers, onderwijsinstellingen profiteren er ook van, en, kunst, cultuur en sport bieden een flinke portie van de lokale werkgelegenheid.

Mede daarom is de PvdA Arnhem onder meer voorstander van de terugkeer van muziek in de klas, van de muziekschool en van het in stand houden van de culturele infrastructuur – denk aan muziekverenigingen in de wijk – en sportvoorzieningen van Arnhem.

Sporten is belangrijk voor iedere Arnhemmer. We zijn trots op wat in onze stad al is bereikt op sportgebied, mede dankzij bijvoorbeeld het Sportbedrijf Arnhem en de Gelderse Sportfederatie. Wij vinden dat sport toegankelijk moet zijn en blijven voor iedereen, ongeacht afkomst, gender, seksuele geaardheid, beperking, leeftijd et cetera.

Sporten is gezond, maar daarnaast heeft sporten ook een sociale en verbindende factor. Binnen de sport ontmoet je elkaar, ontmoet je mensen met andere gedachten, culturen, levensvisies. Dat moet zo blijven. Bovendien ondersteunt sport ook de mentale gezondheid van de Arnhemmers. Sport verenigt. We hebben vele mooie verenigingen binnen Arnhem. De PvdA Arnhem vindt het belangrijk dat deze verenigingen worden ondersteund om bestaansrecht te behouden, ook wanneer hun ledenaantallen teruglopen.

“Fijn dat een club als Vitesse zich via Vitesse beweegt maatschappelijk manifesteert, op scholen, in het ziekenhuis, bij clubs en met aandacht voor de historie.”

Cultureel Arnhem

Cultuur verbindt. Daarnaast verrijkt het de fantasie en het inlevingsvermogen. We willen niet zonder cultuur in Arnhem. We zijn trots op de vele (kleine) organisaties die Arnhem rijk is zoals bijvoorbeeld Café Bosch, Plaatsmaken, De Groen, Nelson, Theater ’t Hof, Theater De Leeuw, SLAK, De Melkfabriek, Hoogte 80 festival, Sonsbeek Avenue, Flor de Fango, Buitenplaats, Code Rood, Wintertuin, Jacobiberg, Stichting Jazz in Arnhem, Park Open, Luxor Live, Willemeen, OPA, Werkplaats Typografie, Posttheater en Huis van Puck.

  • Dat iedere Arnhemmer van cultuur kan genieten. Inkomen, seksuele geaardheid, gender, afkomst of een beperking mogen hierin geen belemmering zijn.
  • Gezien de sterk verouderde huisvesting van Introdans er voldoende geld beschikbaar gesteld wordt om vervangende huisvesting te bouwen of de huidige huisvesting tot een acceptabel niveau te brengen.

Sportief Arnhem

  • Meer toegankelijke informatie over de Gelrepas en de mogelijkheden voor minima om hiermee te sporten.
  • Meer toegankelijke informatiee over het Jeugdfonds Sport & Cultuur ter aanvulling op de Gelrepas, op de website van de Gemeente Arnhem staat enkel een verwijzing naar de Gelrepas.
  • Verenigingen ondersteunen waar nodig, op het gebied van sporten met een beperking, sporten voor ouderen, maar ook wanneer de ledenaantallen teruglopen. Veel jongeren zijn geen lid van een sportvereniging. Lidmaatschap stimuleren we, zodat jongeren samen sporten en verbinden.
  • Wij ontvangen (top)sporters met open armen op onder andere Papendal.
  • Sportlessen die op (basis)scholen gegeven worden moeten veilig zijn, daarnaast moet de kwaliteit gewaarborgd worden. Wij vinden dat de vakleerkrachten – ook voor muziek – terug moeten komen.

Deel dit