Mobiliteit
Verkiezingsprogramma

Mobiliteit

Waar een stevig woningbouwprogramma noodzakelijk is, is ook de bereikbaarheid een onderwerp van belang. Woningen bouwen zonder (openbaar) vervoer is vragen om problemen. Daarom staat de PvdA Arnhem bij al de plannen voor woningbouw klaar met de vraag (en waar mogelijk het antwoord): hoe houden we onze stad bereikbaar?

“Auto’s rijden veel te hard. Op stoepen wordt geparkeerd, zodat voetgangers de straat op moeten.”

Onze plannen voor een mobiel Arnhem

  • Bestaande parkeerterreinen worden verrijkt met meer mogelijkheden om van vervoermiddel te wisselen en de inzet van duurzaam transport te vergroten.
  • Inruilmogelijkheid via een subsidieregeling voor vervuilende scooters tegen duurzamer vervoer.
  • We blijven inzetten op stadsdistributie: toelevering van middenstand met duurzame verkeersmiddelen vanuit hubs met kleine duurzame wagens. Dat zorgt tegelijkertijd voor werkgelegenheid van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
  • We onderzoeken de mogelijkheden voor de Singelgarage, iets waarvoor we ook in ons vorige programma pleitten.
  • We pleiten voor een parkeerbeleid dat waar mogelijk is afgestemd op de betreffende wijk en buurt, waarbij het stedelijke parkeerbeleid de parkeervisie volgt, om het ‘waterbedeffect’ te voorkomen.
  • Duurzaam (openbaar) vervoer: trolleys en bussen op biogas blijven we aanmoedigen, net als schone auto’s en fietsen (op alle plekken gratis goeddeels bewaakte parkeermogelijkheden voor fietsen).
  • Doelgroepenvervoer bij aanbesteding zoveel mogelijk elektrisch binnen het beschikbare budget.
  • Verkeersveiligheid ervaren velen in Arnhem, ouderen maar ook jongeren als een probleem. Het wordt tijd dat we aan dat geluid meer gehoor gaan geven. Daarom zorgen we ervoor dat fietsers en voetgangers de ruimte krijgen die ze nodig hebben. Denk aan goede veilige oversteekplaatsen voor voetgangers bij renovatie van een weg dicht bij bushaltes, waarbij we rekening houden met op- en afritten voor rollators en rolstoelen en voor blindengeleide-stenen op de stoepen.

Deel dit