Onderwijs
Verkiezingsprogramma

Onderwijs

Ieder kind verdient een fijne jeugd, een veilig thuis en een goede school. Op school word je gevormd voor het leven en ontdek je wie je bent en wat je allemaal kunt. Waar je woont, wie je ouders zijn, hoeveel zij verdienen, dat zijn zaken die niet mogen bepalen wat je later wordt. Daarom moet het onderwijs toegankelijk zijn voor iedereen. Uitgangspunt: leerlingen samen waar het kan, speciaal waar het nodig is.

We hebben praktisch geschoolden nodig, naast de theoretisch geschoolden. Omdat we in onze stad bouwers nodig hebben, bijvoorbeeld voor de energietransitie, en verzorgers, en onderwijsondersteuners, en vuilnismensen, en winkelpersoneel, en handhavers, enzovoorts.

Juist voor mbo’ers heeft Arnhem prachtige bedrijven, waar zij goed kunnen werken tegen een eerlijk loon. Daarbij willen we leefwerelden verbinden. Brede scholen, van vmbo tot vwo, dragen daaraan bij. Verder is er een groot tekort aan technische mensen en is het van belang leerlingen veel eerder te interesseren in deze bedrijfstak die van groot belang is bij Arnhem als Energiestad. We stimuleren en, daar waar nodig is, ondersteunen we initiatieven zoals Techniekpact en Tech Gelderland die bijdragen aan een toename van studenten op een technische opleiding.

We willen expliciet leren van scholen in wijken met achterstanden in Arnhem die hun leerlingen wat extra’s weten mee te geven voor het leven, zoals bij de voorbeeldscholen als de Hugo de Grootschool, het Mozaïek en het Panorama. Hoe doen ze dat en wat kunnen andere scholen daarvan leren?

“Plezier in taal, lezen, schrijven en rekenen, dat maakt het leven makkelijker.”

Voor de leerlingen

  • De coronacrisis heeft laten zien dat achterstanden snel kunnen ontstaan als we leerlingen uit het oog verliezen of als zij in een kwetsbare situatie verkeren. De PvdA Arnhem staat achter initiatieven als de zomerschool, waarmee we leerlingen in de zomer de kans geven om extra te leren en te spelen.
  • School is dé plek om jezelf te zijn en ontplooien. Juist op jonge leeftijd moet iedere leerling de kans hebben om in aanraking te komen met cultuur en kunst. We pleiten daarom voor muziek in de klas en willen dat iedere leerling minstens één keer tijdens de schooltijd kennismaakt met een van de culturele instellingen die Arnhem rijk is, waaronder het vernieuwde Museum Arnhem.
  • De PvdA Arnhem staat ook voor een actieve aanpak van laaggeletterdheid, onder meer van Taal Centraal en de partners van Een Vaardig Arnhem (Rozet, ROC Rijn IJssel, Rijnstad en Stichting Lezen en Schrijven). Veel mensen in Arnhem zijn laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen. Dit kan tot allerlei problemen leiden in het dagelijks leven. Het is bijvoorbeeld minder makkelijk om een baan te vinden, een sociaal netwerk te onderhouden of je gezondheid op peil te houden.

 

Zorg en veiligheid

  • De PvdA Arnhem wil de bureaucratie in de financiering van zorg in het onderwijs wegnemen. De scholen moeten meer regie krijgen, zodat de zorg op een efficiënte en goede manier ingezet kan worden, waarbij het welzijn van het kind centraal staat. Onderwijs en zorg zetten we bij voorkeur op dezelfde plek in zodat ook kinderen met een beperking naar een school in de buurt kunnen. Indicatie voor Zorg Binnen Onderwijs (ZBO) moet ook op reguliere scholen beschikbaar zijn. Toekomstige schoolgebouwen richten we zo in dat onderwijs en jeugdhulp hand in hand kunnen gaan.
  • De PvdA ziet dat Arnhem ontzettend veel bevlogen deskundigen kent om onze jongeren te ondersteunen. We moeten daarom duurzaam inzetten op samenwerking. Scholen, jongerenwerkers, politie, jeugdzorg en andere maatschappelijke organisaties moeten elkaar kunnen vinden. De PvdA Arnhem wil dat het vanzelfsprekend is dat een jongerenwerker, die de buurt door en door kent, regelmatig langskomt op school.

 

Gericht investeren

  • De PvdA staat voor een goede en gezonde schoolomgeving, waarin de leerlingen optimaal kunnen presteren. Er is inmiddels een grote achterstand bij het uitvoeren van het Integraal Huisvesting Plan van de gemeente en bij veel scholen is er achterstallig onderhoud. We stellen meer geld beschikbaar om deze achterstand in te halen.
  • Meer aandacht voor kinderen komen die extra ondersteuning nodig hebben, door diversiteit te bevorderen en kansenongelijkheid te bestrijden.
  • Meer aandacht voor een goede beloning van de leerkracht, zodat ze behouden blijven voor Arnhem. Dat betekent goede samenwerking tussen gemeente en onderwijs. Die samenwerking moet laagdrempeliger, zodat scholen en gemeente samen werken aan de schoolgebouwen van de toekomst.
  • Goed onderwijs staat of valt bij goede leraren. Zij leveren topprestaties, onder hoge werkdruk en met alle inzet. Maar met hun salaris kunnen zij vaak geen woning betalen. Die situatie heeft geen toekomst. Daarom zet de PvdA Arnhem in op sociale koopwoningen.

Deel dit