Wonen
Verkiezingsprogramma

Wonen

Wonen is een grondrecht. Daarom wil de PvdA Arnhem dat iedereen een goede en betaalbare woning in een fijne buurt kan vinden in Arnhem. Het moet goed wonen zijn in onze stad. Dat grondrecht staat nu onder druk en dat is onacceptabel. Er zijn te weinig woningen, beschikbare woningen zijn te duur of kwalitatief ondermaats.

Woningen zijn voor bewoners, niet voor beleggers. Het spekt hun portemonnee, terwijl steeds meer Arnhemmers moeite hebben om een goede en betaalbare woning te vinden. De wachtijd voor sociale huurwoningen is meer dan veertien jaar. Onze leerkrachten, zorgverleners en agenten die in Arnhem willen wonen, kunnen dat niet meer altijd. De PvdA gaat knokken voor volkshuisvesting. De vrije markt lost de woningnood niet op. PvdA Arnhem vind dat de huizenmarkt bedoelt is om te wonen en niet om te speculeren.

Naast het inzetten op lokale maatregelen als zelfbewoningsplicht maken we ons hard naar het Rijk via de Tweede Kamer voor nationale maatregelen als het afschaffen van de jubelton, de tweejaars-huurcontracten en de uitbreiden van het woningwaarderingstelsel naar de vrije sector.

Discriminatie op de woningmarkt is onacceptabel. De PvdA Arnhem vraagt de gemeente actief campagne te voeren om aangifte van discriminatie aan te moedigen en huurders te informeren over hun rechten.

Natuurlijk moeten we meer bouwen. De woningbehoefte werd in 2019 geschat op ruim 8.000 woningen tot 2030. De afgelopen periode hebben we al fors ingezet op bouwen: we transformeren kantoorpanden, Schuytgraaf verdichten we verder en we maken creatief gebruik van de ruimte die we hebben. De PvdA toont daarin lef.

“Bestrijden van de tweedeling is het belangrijkst, met name voor het onderwerp wonen. Iedereen heeft recht op een fijne, betaalbare woning.”

Meer woningen

 • We gaan meer woningen bouwen. We zetten in op verdichten. We tonen lef en kiezen ervoor om ook de hoogte in te bouwen. Zo maken we goed gebruik van de ruimte die we hebben om voldoende en kwalitatieve woningen neer te zetten voor iedereen.
 • De omgeving vergeten we niet. We koesteren het groen dat er is. De buurt moet erop vooruitgaan en de bestaande bewoners nemen we serieus bij de bouwopgave.
 • We sluiten periodiek een ‘Stadsakkoord’ tussen gemeente, corporaties en ontwikkelaars. De gemeente neemt een regierol en houdt actief aandacht voor betaalbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid, toegankelijkheid en leefbaarheid. Wie woningen bouwt, moet ook een bijdrage leveren aan de buurt.
 • Bestaande sociale huurwoningen worden zo veel mogelijk (rolstoel)toegankelijk. Nieuwbouw is vanzelfsprekend toegankelijk en levensloopbestendig.
 • We stimuleren collectieve of andere bijzondere woonvormen waarbij bijvoorbeeld jongeren en ouderen bij elkaar wonen.
 • We vergroten de mogelijkheden voor senioren om in voor hen passende seniorenwoningen in hun vertrouwde buurt te kunnen blijven. Dat maakt gemeenschapszin, gevoel van veiligheid, nabuurschap en mantelzorg makkelijker.

 

Goede en betaalbare woningen

 

 • Nieuwe woningen moeten goed zijn. Betaalbaarheid en kwaliteit zijn vanzelfsprekend om aan te sluiten op de behoefte.
 • Bij nieuwe woningbouwprojecten gaan we uit van minimaal veertig procent bestemd is voor sociale huur, starters en senioren. De wachttijd van veertien jaar moet namelijk omlaag. We bouwen geen sociale huur meer bij in Arnhem-Oost. In wijken met weinig sociale huur bouwen we extra sociale huur bij.
 • We maken harde afspraken met ontwikkelaars. Zij kunnen ook sociale huur bouwen. Wij willen niet dat deze woningen al snel weer naar de vrije sector vervallen. We werken het liefst met lokale aannemers.
 • We ondersteunen verenigingen voor eigenaren (vve’s), bijvoorbeeld om te voorkomen dat beleggers het stemrecht overnemen.
 • We voeren actief grondbeleid. De gemeente moet een vereveningsfonds instellen. Nieuwbouwprojecten die goed zijn voor de stad, maar kampen met een negatieve grondexploitatie, kunnen we op deze manier financieren.
 • De gemeente maakt maximaal gebruik van de opkoopbescherming. Woningen opkopen om te verhuren accepteren we niet in Arnhem. Voor nieuwe woningen zijn een antispeculatiebeding en zelfbewoningsplicht vanzelfsprekend. Met de verhuurvergunning dwingen we goed verhuurderschap af.
 • De huurprijs moet in verhouding staan tot de oppervlakte. Modale gezinnen moeten in Arnhem kunnen blijven wonen. We houden er rekening mee dat rolstoeltoegankelijke woningen vaak relatief groot van oppervlakte zijn.
 • Arnhem maakt werk van sociale studentenhuisvesUng. Om dat te realiseren richten wij weer een eigen studentenhuisvestingsinstantie op, de Studenten Huisvesting Arnhem (SHA). Deze gaat zich inzetten voor voldoende studentenhuisvesting van goede kwaliteit, wordt het eerste aanspreekpunt voor nieuwe studenten in onze stad en zorgt voor een open sfeer zodat iedereen een studentenkamer kan vinden. Om dit voor elkaar te krijgen zet zij in op een tweede Helix-flat.
 • We onderzoeken of de gemeente ook zelf woningen kan aanschaffen of bouwen voor verhuur aan Arnhemmers. We experimenteren met sociale koop: de verkoop van woningen onder de marktwaarde; als de sociale koper verhuist, koopt de gemeente de woning terug. De woning is daarna weer als sociale koop beschikbaar voor de volgende lichting.
 • We versterken het Huurdershuis. Huurders helpen we bij het vechten voor hun rechten. Nieuwe Arnhemmers worden door de gemeente in een welkomstbrief geïnformeerd over hun rechten als huurder.
 • We bouwen niet in Park Lingezegen, op de Veluwe of in andere parken binnen de gemeente Arnhem.
 • De gemeente verwerft actief vastgoed voor maatschappelijke functies of wonen. Bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed, wordt altijd eerst gekeken of een maatschappelijke functie mogelijk is, het liefst in verband met behoefte uit de wijk.
 • We steunen meer standplaatsen voor woonwagenbewoners omdat er te weinig plekken zijn.

Deel dit