Armoede en schulden
Verkiezingsprogramma

Armoede en schulden

In Arnhem zijn er grote verschillen tussen arm en rijk, niet alle mensen in armoede hebben schulden, en niet alle mensen met schulden leven in armoede. Toch zorgen schulden en armoede ervoor dat niet iedereen mee kan doen in de samenleving.

De schaamte rondom armoede en schulden is groot. Als er schulden zijn is er vaak zoveel stress dat mensen gaan overleven, er is dan geen ruimte meer voor iets anders. Kinderen die opgroeien in een gezin met armoede of schulden krijgen daar heel veel van mee. Ook zij voelen de stress of ervaren dat ze niet aan alles mee kunnen doen.

Naar schatng heeft een op de vijf huishoudens schulden. Schulden zijn vaak drempels om mee te doen: te werken, naar school te gaan of op een andere manier meedoen in de maatschappij. Schulden zorgen soms letterlijk voor meer zorgvragen. Het is daarom van belang om alles op alles te zetten om te voorkomen dat mensen schulden krijgen. En als ze er zijn, zo snel mogelijk er weer vanaf komen. Arnhem wil voorop lopen waar het gaat om de aanpak van schulden. Ze blijft dan ook werken aan nieuwe innovatieve vormen in de aanpak van schulden.

“Neem het voortouw bij het tegengaan van armoede en schuw daarbij de experimenten niet.”

Dit willen wij voor Arnhem

 • Extra aandacht gaat uit naar groepen die niet goed rond kunnen komen, zoals jongeren in de bijstand tot 21 jaar, bijstandsgezinnen met kinderen op de middelbare school en bijstandsgerechtigden met hoge zorgkosten. Voor deze groepen zorgen we voor ondersteuning op maat.
 • We willen meer mensen in armoede en met schulden bereiken. Daarom is er hulp en informatie daar waar er ook vragen zijn: op de rechtbank, op school of in de spreekkamer van de huisarts.
 • Soms is er voor een oplossing in een gezin een doorbraak nodig. We zorgen voor doorbraakbudget in alle wijkteams dat zij regelloos kunnen inzetten om te kunnen doen wat nodig is.
 • Arnhem stopt met het hanteren van de kostendelersnorm. We zien juist kansen in meer vormen van samenwonen om dakloosheid te voorkomen en de wooncrisis het hoofd te bieden.
 • We spreken met de woningbouwverenigingen af dat ze mensen niet om financiële redenen uit huis zetten, mits ze hulp aanvaarden. We ondersteunen mensen met huurschulden door hulp bij budgetteren.
 • De beste manier om schulden tegen te gaan, is door ze te voorkomen. Daarom blijven we inzetten op Vroeg Erop Af en helpen we inwoners met financiële vragen via het Goed Geregeld Loket. We hebben speciaal aandacht voor jongeren en zetten nog meer in op preventie en voorlichting op scholen.
 • Het buddyproject Oprecht bereikt veel jongeren met schulden. We borgen deze aanpak voor de toekomst.
 • Als je aan je schulden werkt kun je er iets voor terug krijgen. Volg je bijvoorbeeld een opleiding of doe je werkervaring op, dan kan dat betekenen dat je schuld wordt verminderd of versneld afgelost. De gemeente werkt creatieve werkvormen uit om schulden weg te kunnen nemen en tegelijkertijd mensen te stimuleren te werken aan hun toekomst. Denk aan voorbeelden zoals het Jongeren Perspectief Fonds of de Social Coin.
 • We gaan in minstens één wijk of buurt met veel multiproblematiek zorgen dat deze wijk schulden(zorg)vrij wordt.
 • Schulden vormen vaak een belemmering om te gaan werken. Als mensen met schulden vanuit een uitkeringssituatie weer gaan werken staan de schuldeisers weer op de stoep. We zorgen voor een schuldenpauze voor mensen met schulden die gaan werken door hierover actief afspraken te maken met schuldeisers.
 • Het Loket Geldzaken en Ondernemers biedt ondersteuning bij geldvragen en hulp bij schulden voor ondernemers. Op basis van de ervaringen en wensen van ondernemers breiden we de dienstverlening uit of passen die aan.
 • Met de Moedige Dialoog zorgen we voor informatie voor werkgevers hoe om te gaan met werknemers met schulden.
 • De slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire is ongekend onrecht aangedaan. Als gemeente staan we naast onze inwoners. Zij kunnen rekenen op alle steun van de gemeente bij vragen over schulden, inkomen, (jeugd)zorg en wonen.

Deel dit