Werk en inkomen
Verkiezingsprogramma

Werk en inkomen

Goed werk en eerlijk loon voor iedereen, daar staan we voor. Goed werk betekent behalve bestaanszekerheid sociale contacten, ontplooiing van je talent en voldoening. Het gevoel dat je meedoet in de samenleving. Dat je weer gezien wordt. Wie geen baan heeft, of maandelijks moet afwachten hoeveel werk en loon hij of zij ontvangt, leeft voortdurend in onzekerheid.

De coronacrisis maakt duidelijk hoe onzeker een baan en een inkomen zijn. Onder andere ZZP’ers en mensen met een nul-urencontract werden getroffen door de coronacrisis. De arbeidsmarkt kraakt daar in haar voegen en functioneert niet goed meer: slechte beloning en arbeidsvoorwaarden die vaak niet deugen. Dat kan en moet anders.

Van bijstand naar baan

Er is een grote krapte in een aantal sectoren, zoals de zorg en het onderwijs. Die was deels al voorspeld door de vergrijzing. De roep om personeel is in veel sectoren groot. Dat biedt kansen voor werkzoekenden. Het maken van een goede match vraagt veel van werkzoekenden en werkgevers. Van de werkzoekende vraagt het een investering in zichzelf met bijvoorbeeld een training of opleiding. De werkgever moet openstaan voor een diversiteit aan talent. Daarvoor moet de baan of de werkomgeving soms aangepast worden. We willen dat mensen duurzaam uitstromen uit de bijstand doordat ze een baan vinden die goed past. Er is voldoende tijd en ruimte in de dienstverlening van de regisseurs van werk en inkomen om de match te kunnen maken. De afgelopen jaren is er een inhaalslag gemaakt door relatief veel mensen uit de bijstand naar werk te leiden. We zetten dat voort: nog meer mensen aan het werk, onder andere door ervoor te zorgen dat we alle Arnhemmers die een uitkering hebben goed kennen en door iedereen de kans te geven een stap te zetten op de arbeidsmarkt. Werkgevers worden extra ondersteund in wat nodig is om mensen aan te nemen die extra begeleiding nodig hebben.

In 2021 groeiden nog altijd kinderen op in armoede – zonder fiets, goed ontbijt of verjaardagscadeautje. De PvdA Arnhem wil de armoede de stad uit.

“De energietransitie biedt kansen voor werkgelegenheid: huizen isoleren, plaatsen van zonnepanelen, van het aardgas af.”

Dit willen wij voor Arnhem

  • We leggen de lat hoog, we gaan 1.000 mensen extra aan een baan helpen, dat kan een betaalde baan zijn of een andere vorm van participatie. Daarvoor maken we afspraken met ondernemers en werkgevers in de publieke sector.
  • Onderdeel van de 1.000 banen zijn 200 basisbanen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kijken voor die banen naar werk waaraan behoefte is in onze buurten en wijken, denk aan een gastheer of gastvrouw in de buurthuizen of ondersteuning van sport- en cultuurverenigingen en de buurtconciërges, onze ogen en oren in de wijken.
  • We willen een regelarme bijstand met ruimte voor maatwerk. We willen experimenteren met bijverdienen in de bijstand. Door werk extra te belonen bestrijden we de armoedeval die mensen boven het hoofd hangt als ze aan de slag gaan. Werk moet lonen.
  • De PvdA wil dat de gemeente Arnhem zelf zoveel mogelijk vaste banen biedt. Tijdelijk werk is vooral voor het opvangen van ‘piek en ziek’ en voor specialistische werkzaamheden. Het percentage flexibele medewerkers van de gemeente mag nooit groter zijn dan 10%.
  • Er liggen kansen voor werkplekken in de bedrijven die de energietransitie uitvoeren (woningen isoleren, van het aardgas af et cetera). Met deze bedrijven maken we afspraken over hoe de match met onze werkzoekenden nog beter kan worden gemaakt. Een voorbeeld hiervan is dat we de mogelijkheden bekijken om energiecoaches op te leiden en in dienst te nemen om zo de energiearmoede aan te pakken.
  • Arnhem is en blijft een werkstad. Er is werk voor iedereen in Arnhem, ongeacht afkomst, opleidingsniveau et cetera. De gemeente Arnhem moet haar sociale ondernemers koesteren en zich bij aanbestedingen niet alleen richten op grote aanbieders. Prijs is daarbij niet onze drijfveer. We zetten in op lokaal, sociaal en duurzaam.
  • We zijn zuinig op de bedrijventerreinen. We willen samen met de ondernemers zorgen voor schone, veilige en groene bedrijventerreinen. Waar goed werk is, is sociale controle en dus steeds minder ruimte voor ondermijnende, illegale activiteiten.
  • PvdA Arnhem wil intensief overleg met collega-gemeenten in de regio over bedrijventerreinen (en ook over woningbouw), zodat er geen dubbelingen of gaten ontstaan in het aanbod. Met de doorstart van de regio Arnhem-Nijmegen in de vorm van de Groene Metropoolregio willen we die samenwerking versterken. Met gezamenlijke opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van verstedelijking en werklocaties van de regio Arnhem-Nijmegen tot 2040.
  • PvdA Arnhem wil zorgen voor echte banen, kwaliteit van werk, beperken van flexwerk (alleen bij ziekte en piekdrukte). We staan voor duurzame garantiebanen. We staan voor goede arbeids- en huisvestingsomstandigheden van arbeidsmigranten. Met scheiding van bed en brood, want werkgevers zijn geen huisbazen en de huisvesting van arbeidsmigranten valt voor ons onder het reguliere huurrecht. We staan voor een vergunningsplicht voor uitzendbureaus.
  • Het arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor helpt mensen op weg naar werk, ook als ze een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat betekent: nieuw, beschut werk voor iedereen die de stap naar betaald werk niet kan maken. Samen met Scalabor zorgt de PvdA Arnhem voor voldoende werk voor mensen die met extra ondersteuning vanuit een achterstandspositie aan het werk willen en kunnen. Met de inzet van jobcoaches bij reguliere werkgevers en met begeleiding op de werkvloer. Doel is blijvende uitstroom naar werk. Waar de stap naar betaald werk niet kan worden gemaakt kijken we naar andere passende mogelijkheden, zoals nieuw beschut werk of een basisbaan.

Deel dit