Gelijke kansen voor iedereen
Verkiezingsprogramma

Gelijke kansen voor iedereen

De PvdA Arnhem wil dat alle Arnhemmers mee kunnen doen. We zetten ons extra in voor de Arnhemmers die kwetsbaar(der) zijn. Zodat ook zijn mee kunnen doen aan werk, sport, cultuur, het ontdekken en ontwikkelen van talenten, onderwijs en het beoefenen van zinvol (vrijwilligers)werk. Ook zij moeten zeker zijn van een bestaansminimum en de mogelijkheid hebben daar iets extra’s bij te verdienen. Denk aan bijvoorbeeld de jongeren die een eerste woning zoeken maar een studieschuld hebben, mantelzorgers of gezinnen die opgezadeld worden met een hoge energierekening.

Kinderen mogen niet opgroeien in armoede. Bijvoorbeeld de Gelrepas, het Jeugdfonds Sport en Cultuur en de Stichting Leergeld Arnhem moeten een bijdrage leveren aan het voorkomen dat kinderen uit arme gezinnen worden uitgesloten. Door het lerarentekort krijgen kinderen met een achterstand een nog grotere achterstand. Bezuinigingen in de jeugdzorg raken deze groep het hardst. Uitkeringsgerechtigden krijgen begeleiding, scholingsmogelijkheden en vertrouwen. Zo kunnen zij zich voorbereiden op een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Met duurzaam bedoelen wij hier een plek waarmee de Arnhemmer verder kan op de arbeidsmarkt, niet persé een langdurige plek.

De PvdA Arnhem staat voor een inclusieve samenleving en ondersteunt de activiteiten van onder meer LHBTI-organisaties, asielzoekers, gemeenschappen van buitenlanders en mensen met een beperking. Hiermee zorgen we voor een inclusief gemeentelijk beleid.

Sport en cultuur helpen bij verschillende maatschappelijke uitdagingen, zoals leefbaarheid, eenzaamheid en zelfredzaamheid, duurzaamheid en gezondheid. PvdA Arnhem vindt dat iedereen moet kunnen meedoen met plezier en zonder drempels te ervaren, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, geletterdheid, seksuele geaardheid, sociale omgeving, financiële status, genderidentiteit, lichamelijke of geestelijke gezondheid.

Dat betekent strijden tegen discriminatie en racisme, maar ook hindernissen wegnemen zodat iedereen mee kan doen aan spel en sport. Voor kinderen zijn er speeltuinen die voor iedereen toegankelijk zijn zodat elk kind kan spelen in zijn eigen buurt.

“We willen de startpositie van mensen gelijktrekken. Dat vraagt om lef.”

Gelijke kansen in onze wijken

 • Extra investeren in wijken als Malburgen, Geitenkamp, Het Broek, Klarendal, Presikhaaf en Plattenburg op het gebied van wonen, onderwijs, werk en veiligheid. We zetten vol in op de Arnhem-Oost-aanpak.
 • We gaan onderwijsachterstanden tegen met een verlengde schooldag met naschoolse activiteiten voor sport, spel en cultuur.
 • Alle jongeren die de mogelijkheden hebben om een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger te hebben, halen die ook. Daarvoor zorgen we door een goede aansluiting van basisschool naar voortgezet onderwijs. Ook ouderen helpen we met het behalen van de juiste papieren.
 • Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede neemt af. Met behulp van bijvoorbeeld, de Gelrepas, het Jeugdfonds Sport en Cultuur en de Stichting Leergeld Arnhem zorgen we ervoor dat kinderen uit armere gezinnen niet uitgesloten worden.

Iedereen werkt mee

 • Werk is de beste weg uit armoede. Mensen met een uitkering krijgen begeleiding, scholingsmogelijkheden en vertrouwen zodat zij een duurzame plek krijgen op de arbeidsmarkt. Ouders geven zo het goede voorbeeld aan hun kinderen.
 • Voor iedereen geldt een bestaansminimum. We zetten ons extra in voor de Arnhemmers die kwetsbaar(der) zijn en zorgen voor maatwerk in ondersteuning. We vinden dat mensen die niet makkelijk uit een uitkeringssituatie kunnen komen iets extra’s mogen bijverdienen.

Inclusieve stad

 • Iedereen is vrij om te zijn wie hij is. Niemand wordt uitgesloten. Discriminatie is onacceptabel en pakken we aan.
 • Sport en cultuur helpen bij verschillende maatschappelijke uitdagingen, zoals gezondheid en participatie. PvdA Arnhem vindt dat iedereen mee moet kunnen doen met plezier en zonder (letterlijk) drempels te ervaren. Dat betekent laagdrempelige sport- en beweegmogelijkheden in de openbare ruimte en een inclusief sport- en cultuuraanbod bij onze verenigingen, toegankelijk voor mensen met en zonder beperking.
 • PvdA Arnhem zal altijd vechten tegen racisme, discriminatie en andere vormen van uitsluiting. We willen de meldingsbereidheid vergroten en meldingen van discriminatie krijgen voorrang.
 • Jongeren moeten zich veilig voelen op school. LHBTI-jongeren ondersteunen we door, via Indifferent, netwerken van jongeren te stimuleren op alle middelbare scholen en vmbo’s.
 • Alle zorginstellingen worden aangemoedigd een Roze Loper-certificaat te voeren voor LHBTI-vriendelijke zorg.
 • Iedere buurt heeft een inclusieve speeltuin zodat alle kinderen kunnen spelen in hun eigen buurt.

Deel dit