Algemene beschouwing 2022: sociale en eerlijke keuzes voor Arnhem

Door Giovanni Visser op 9 november 2022

Sociale en eerlijke keuzes voor Arnhem

Algemene beschouwing uitgesproken door fractievoorzitter Giovanni Visser bij de Begrotingsraad van 9 november 2022


 

Voorzitter,

Het was een bijzonder jaar. We mochten stemmen en er trad een nieuwe gemeenteraad aan. Tegelijkertijd kregen we te maken met de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie, die veel mensen in onze stad raakt. De strijd voor een zeker bestaan moet zeker wel gestreden worden.

Voorzitter,

Afgelopen zomer vormde zich een nieuwe coalitie, die een duurzamer, groener, verbonden en bovenal kansrijker Arnhem hoog in het vaandel heeft staan. Een stad waarin we gaan investeren. De PvdA streeft in deze stad naar sociale en eerlijke keuzes, zodat de levens van mensen echt vooruit zullen gaan. Want sociale keuzes zijn nú hard nodig, harder dan ooit!

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de extreme prijsstijgingen, de onbetaalbare energierekening, mensen redden het niet meer. Bewoners die mij in paniek bellen, schreeuwend aan de telefoon, omdat de nood zo acuut is. Andere mensen vertellen mij met een glimlach dat het best went, die thermokleding in huis. Het nadeel was hooguit dat de kinderen niet meer uit bed kwamen. Een grapje kan er gelukkig nog vanaf, maar van binnen maakt de situatie van veel mensen mij woest. Dit is namelijk niet normaal. Iedereen verdient een warm en fijn huis, zonder stress en elke keer de zorg of je aan het eind van de maand de rekening wel hebt kunnen betalen. Er is écht een groeiende groep mensen die bedreigd wordt in hun bestaan.

De energiecrisis en hoge inflatie zet de koopkracht van mensen enorm onder druk, mensen die vaak de eindjes maar net, of zelfs niet meer, aan elkaar konden knopen.

Vooral voor mensen met een laag inkomen komt dat keihard aan. Wij zijn er dan ook trots op dat we in Arnhem een energiearmoedefonds hebben en meer dan 15.000 huishoudens extra hebben kunnen ondersteunen met een wintertoeslag, bovenop de ondersteuning vanuit de landelijke overheid. In Arnhem maken we het verschil.

Voorzitter,

Bestaanszekerheid betekent niet alleen dat we mensen ondersteunen wanneer het even wat minder gaat. We hebben het ook over het vertrouwen in mensen om iets te maken van hun leven. Dat begint bij goed onderwijs, zonder lege maag en met de beste mensen om je heen.

Een zeker bestaan, dat is ook te vinden in een fijne baan met een éérlijk inkomen. Een baan waar je trots op bent. Het is goed om te zien dat mensen zich trots en gewaardeerd kunnen voelen, bijvoorbeeld met een eerlijk minimumloon van 14 euro per uur. Arnhem staat vooraan, wanneer het gaat om die waardering. En dat is dus méér dan applaus. Want wanneer die waardering er niet meer is, dan rijdt de trein niet meer, hebben we geen handen meer aan bed en komt de samenleving tot stilstand. Het is een politieke keuze om dat te laten gebeuren. Of voorkomen. Dat is onze sociale keuze.

De PvdA is er trots op dat Arnhem sociale keuzes maakt. Door mensen centraal te stellen als het gaat om de arbeidsmarkt. Door te streven dat iedereen de plek vindt die bij ze past. Óok als dat een beetje of juist veel begeleiding nodig heeft. Met een coach om je naar die fijne baan te begeleiden. Of door werkgevers te helpen om mensen met een beperking, of juist een grote kracht, makkelijker in dienst te houden.

We spreken vaak over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Laten we dat omdraaien: de arbeidsmarkt heeft een afstand tot veel mensen, en die moeten en gaan we verkleinen.

We geven jongeren perspectief, zodat we niet afglijden naar de criminaliteit en het snelle geld, zonder toekomst. De PvdA heeft altijd gekozen voor vertrouwen. Nu geven we dat nog verder vorm Bijvoorbeeld met een bijverdienpremie, zodat werken meer loont als je geleidelijk de stap gaat zetten van bijstand naar werk. Stuk voor stuk sociale keuzes, en bijna 10 miljoen extra in deze begroting om voor mensen het verschil te maken.

Stuk voor stuk sociale keuzes in deze begroting, zodat we mensen zo goed mogelijk helpen in deze tijd, en perspectief geven op een betere toekomst.

Voorzitter

We kiezen er ook voor om méér in te zetten op veilige wijken. Of nog beter: leefbare wijken. Want in een leefbare wijk ben je thuis, moet je iedere dag altijd jezelf kunnen zijn. In vrijheid. Daarvoor moeten we soms drempels weghalen. Dat zijn sociale keuzes. Niemand maakt de fractie van de PvdA wijs dat veiligheid iets rechts is. Een fijne plek om te wonen en te leven, waar je iets van je leven kunt maken, een buurt die zorgt voor geluk en welzijn. Dat is bij uitstek sociaal.

Niemand maakt de fractie van de PvdA wijs dat veiligheid iets rechts is.

Voor de PvdA betekent dat ook het voorkomen van criminaliteit, verloedering  en overlast. Jongeren kansen bieden, met die leuke, maar ook strenge jongerenwerkers. Het betekent meer handhavers, die juist in de wijk te vinden zijn. De inzet van buurtconciërges, die als aanspreekpunt én oren en ogen in de wijk zorgen voor een plek die altijd schoon, heel en veilig is. Het betekent ook dat de omgeving mooi moet zijn. De PvdA wil daarom nu al een forse stap zetten in Malburgen: met een impuls voor het hart, De Drieslag, en een pilot om Immerloo al schuldenvrij te maken. Schulden hangen vaak als een molensteen om iemands nek. Door lef te tonen, kiezen we er met deze begroting voor om die molensteen af te werpen, mensen in vertrouwen te helpen, met veel oog voor hun persoonlijke situatie en wat zij ervaren in hun levens. Kortom, kansen maken en kansen bieden voor mensen in die fijne wijk. Een eerste stap, zoals we de komende jaren wijk voor wijk willen knokken.

Dat is onze sociale keuze.

Voorzitter.

Een kansrijke toekomst en een goede baan bestaan niet zonder een fundament. Vrij letterlijk, want iedereen moet kunnen wonen. Een thuis is een grondrecht waar we elke dag voor zouden moeten vechten. Want juist dat grondrecht staat in Arnhem ontzettend onder druk. Voordat de PvdA opriep om opkoopbescherming in te voeren, wisten beleggers en huisjesmelkers tot wel 80% van de woningen in Kronenburg en het centrum weg te kapen van gewone mensen met een normaal inkomen. Het noopte tot harde maatregelen waar huisjesmelkers boos van worden. Dat is onze sociale keuze

Het noopte tot harde maatregelen waar huisjesmelkers boos van worden.

We zijn trots dat Arnhem misschien wel de grootste ambities van Nederland heeft op het gebied van wonen. We bouwen niet alleen tot wel 16.000 woningen bij, maar zetten ook in op het maximaal reguleren van wonen voor zover dat kan als gemeente. Dat doen we vanuit de diepgevoelde overtuiging dat wonen geen markt is, en dat volkshuisvesting een kerntaak is van de overheid. We zijn het verplicht naar al die mensen die nu in de wachtkamer zitten. Omdat ze 14 jaar moeten wachten op een sociale huurwoning. Omdat die stap naar een plek voor jezelf gewoon niet in zicht is. Omdat ze door vette pech, en niet schuld, zoals sommigen blijven beweren, dakloos zijn geworden. Onrechtvaardig, en wat de PvdA betreft zetten we nu eindelijk de stappen om het woonrecht terug te pakken.

Voorzitter,

Onze stad geeft ook hoop. Bijvoorbeeld als ik spreek met de helden van Presikhaaf University of het Kinderwijkteam. Bevlogen Arnhemmers die zich elke dag inzetten om kinderen de goede kant op te wijzen, waarden en normen bij te brengen of te leren over onze natuur en hoe je zelf lekkere groenten kweekt. Ontzettend leuk en het geeft kinderen de kans om iets moois mee te maken. Dat is hard nodig, want het maakt in Arnhem helaas nog steeds uit in welke wijk je opgroeit. Daarom zijn wij trots op het generatiepact voor de pedagogische wijk om armoede te doorbreken en eerlijke kansen te bieden Sociale en eerlijke keuzes zijn dus noodzakelijk.

Stuk voor stuk sociale keuzes in deze begroting, zodat we mensen zo goed mogelijk helpen in deze tijd, en perspectief geven op een betere toekomst. Een kansrijke toekomst. Een sociale en zekere toekomst voor iedereen.

Dank u wel.

Giovanni Visser

Giovanni Visser

Lees mijn brief aan alle Arnhemmers hier: Brief aan alle Arnhemmers. Ik ben Giovanni en 23 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in Arnhem. Naast het raadslidmaatschap werk ik bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik woon in Arnhem-Zuid. In mijn vrije tijd houd ik van fietsen, wandelen, lezen of een fijn

Meer over Giovanni Visser