LHBTI’s

De PvdA zet zich in voor de emancipatie en gelijke rechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI's) in Arnhem.

Zij moeten altijd zowel binnen- als buitenshuis zichzelf kunnen zijn en zich veilig kunnen voelen. Hand in hand lopen hoort geen enkel probleem te zijn in Arnhem, op wie je ook valt.

De gemeenteraad moet zich inzetten voor LHBTI-inwoners door zich regelmatig te laten informeren over het veiligheidsgevoel van LHBTI’s en neemt maatregelen indien nodig. Ook informeert de gemeente actief over het bestaan van Roze in Blauw, het LHBTI-netwerk van de politie. De gemeente brengt de positie van LHBTI’s onder de aandacht bij zorginstellingen en sportverenigingen en stimuleert voorlichting in het onderwijs, bijvoorbeeld in samenwerking met COC Midden-Nederland.

Om de zichtbaarheid te vergroten, hijst de gemeente op de internationale dag tegen homofobie, bifobie, interseksefobie en transfobie op 17 mei en op Coming Out dag op 11 oktober de regenboogvlag. De gemeente steunt evenementen met aandacht voor LHBTI’s.