Sociale werkvoorziening

Er is een nieuw werkbedrijf, Scalabor. We zien scherp toe op een goede en rechtvaardige overgang.

Medewerkers van het voormalige Presikhaaf Bedrijven mogen qua arbeidsomstandigheden en werkdruk niet lijden onder de overgang.