PvdA wil Arnhems akkoord voor meer en goed werk

Door Martien Louwers op 16 maart 2018

Hoewel in heel Nederland de economie aantrekt en het aantal banen toeneemt, blijft Arnhem achter. Mensen hebben moeite om werk te vinden en er zitten nog veel mensen in de bijstand. Dat moet anders. We willen daarom een Arnhems akkoord sluiten met partijen in de stad en in de raad om meer Arnhemmers aan het werk te krijgen. Wat ons betreft wordt in dat akkoord in ieder geval geregeld dat mensen meer begeleiding krijgen, Arnhemse bedrijven betere kansen hebben en arbeidsdiscriminatie wordt tegengegaan. 

Werkgelegenheid is prioriteit nummer één voor onze stad.  Ongeacht welke positie we gaan vervullen in de raad, een akkoord voor meer en goed werk is het eerste dat we oppakken. We dagen partijen in de stad en in de raad uit om met ons mee te denken. Er blijft nu te veel talent in onze stad onbenut. En als we uit de top 10 van meest arme steden willen komen dan is werk daarvoor de beste weg. De politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart daag ik uit om nog voor de verkiezingen hun steun voor een Arnhems akkoord voor meer en goed werk uit te spreken. 

Begeleiding, betere kansen voor bedrijven en meer diversiteit

De economie trekt aan en er zijn veel vacatures. Vacatures voor banen in de zorg, banen in de detailhandel, banen in de bouw. Toch worden die niet vervuld. Aan de andere kant zijn er veel mensen die willen werken maar die misschien niet de juiste opleiding hebben. Een goede match vraagt om het kennen van de talenten van de mensen die werk zoeken, persoonlijke begeleiding en waar nodig omscholing. Die match moeten we kunnen maken! Daarom wil de PvdA samen met werkgevers, onderwijsinstellingen en werknemers afspraken maken over hoe de gemeente daarbij kan helpen.

Om de werkgelegenheid te laten groeien in Arnhem wil de PvdA dat bij onderhandse aanbestedingen altijd 50% van de bedrijven die worden gevraagd om mee te doen uit Arnhem komen. De kans is dan groter dat een Arnhems bedrijf de opdracht krijgt. Ook stellen we als voorwaarde in de aanbestedingen aan organisaties en bedrijven waarmee de gemeente zaken doet, dat zij morgen voor stageplaatsen en leerwerkplekken.

Jongeren met een niet Nederlandse achtergrond vinden moeilijker een stageplaats of een baan. Ook mensen met een handicap hebben te maken met veel vooroordelen. Onderdeel van het Arnhems akkoord is hoe we samen aan diversiteit in de breedste zin van het woord kunnen werken. De gemeente gaat wat ons betreft zelf het goede voorbeeld geven door in het personeel veel meer een afspiegeling te zijn van de stad.

Niet alleen méér werk, ook goed werk

Naast meer werk voor Arnhemmers, is het voor de PvdA ook van belang dat mensen zekerheid kunnen vinden in hun baan. Iedere Arnhemmer verdient een vaste baan voor vast werk, met eerlijke voorwaarden. Geen losse flex of payroll. De gemeente moet wat ons betreft daarin ook het goede voorbeeld geven. We willen daarom ook werknemersorganisaties en de vakbonden betrekken bij het Arnhems akkoord. 

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers