Verzelfstandiging uitvoeringsorganisaties

De afgelopen periode zijn diverse onderdelen afgestoten, zoals het Sportbedrijf, Musis Sacrum en Stadstheater, en vergunningverlening en handhaving (ODRA). Veel van deze verzelfstandigde onderdelen hebben een uitvoerende taak richting de inwoners van Arnhem. De PvdA vindt dat de overheid ook dan een belangrijke rol als regisseur moet blijven spelen.

Als door marktwerking voorzieningen niet meer beschikbaar en toegankelijk zijn voor iedere Arnhemmer vinden we dat onaanvaardbaar. Bij subsidies, aanbestedingen en andere opdrachten neemt de gemeente eisen op, op het gebied van diversiteit, toegankelijkheid, duurzaamheid en andere mogelijke maatschappelijke doelen die van belang zijn voor de uitvoering van de verzelfstandigde taken.