Aanvullende hulp en voorzieningen

Het besteedbaar inkomen wordt, in plaats van het netto inkomen, wat de PvdA betreft leidraad voor het toekennen van voorzieningen en hulp.

De wijkteams hebben hier de regie over. Voor mensen met te grote afstand tot de arbeidsmarkt wil de PvdA een aantal regelingen maken voor aanvullend inkomen. Deze regelingen gaan uit van maatwerk. Ze worden toegespitst op de persoonlijke situatie van mensen, zodat mensen niet onder de armoedegrens komen en in de schulden raken. Mensen die wel een schuldtraject gevolgd hebben en na drie jaar een schone lei hebben, blijven we volgen om terugval te voorkomen.

Mensen die door een beperking hogere kosten hebben, krijgen een basisbedrag als tegemoetkoming in de meerkosten. Ook bij deze voorziening is de situatie bepalend voor de hoogte van het bedrag.