Beschikbaarheid van rolstoelwoningen

Het realiseren van voldoende rolstoelwoningen in de nabijheid van voorzieningen zorgt ervoor dat mensen met beperkingen ook in staat zijn zelfstandig te wonen.

De PvdA wil hierover afspraken maken met de woningbouwcorporaties, ook als het gaat om de toewijzing van dergelijk woningen. Nu lopen vooral jonge mensen tot 23 jaar tegen belemmeringen aan, waardoor ze niet in aanmerking komen voor rolstoelwoningen.