Informatie over toeslagen en voorzieningen

Wij willen voorkomen dat mensen schulden krijgen.

Dat doen we onder andere door een informatiepunt te realiseren waar men terecht kan met vragen over het recht op toeslagen en voorzieningen, geldzaken en thuisadministratie. Met zulke informatiepunten, zoals in Amersfoort, worden goede resultaten bereikt.