Door op 13 april 2013

Geen draagvlak voor supermarkt Utrechtseweg

De ondergrondse supermarkt in de Arnhemse wijk Lombok mag gebouwd worden, vindt het college van burgemeester en wethouders van Arnhem. Onze fractie is het daar niet mee eens en steunt de buurtbewoners van Lombok en Heijenoord in hun protest.

Buurtbewoners in Lombok en Heijenoord hebben in hun zienswijzen een reeks argumenten aangevoerd tegen de voorgestelde vestiging van een ondergrondse supermarkt met een parkeerdek aan de Utrechtseweg, de zogenoemde ‘shopbak’.
Onze fractie ging langs de deuren in de wijk, en ik sprak daar buurtbewoners over hun bezwaren. Samengevat zijn de argumenten van de buurtbewoners de volgende. De shopbak leidt tot een toename van verkeershinder in de wijk, waardoor meer lawaai en fijnstof door autoverkeer ontstaat. Parkeeroverlast in de wijk zal toenemen en een teloorgang van de buurtwinkels dreigt. Bovendien zou het groene binnenterrein in hun woonbuurt verdwijnen. De PvdA-fractie ondersteunt deze argumenten en zal tegen de door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan stemmen.

Waar ben je naar op zoek?