Ondernemen met behoud van uitkering

De gemeente gaat actief de oprichting van een sociale corporatie mogelijk maken, waarin mensen, met behoud van uitkering, leren ondernemen.

De gemeente stelt hiervoor ‘regelluwe zones’ in. Goede voorbeelden in Arnhem verdienen navolging, zoals de Blauwe Wijkeconomie, waar mensen via direct contact op buurtniveau worden geholpen om aan de slag te komen.