Ondernemers

Als Arnhem aantrekkelijker wordt als ondernemersstad voor nieuwe én gevestigde ondernemers levert dat ook méér werk op.

Door bestaande problemen samen met ondernemers en onderwijsinstellingen aan te pakken, maken we energie vrij om nieuwe banen te creëren. Met focus op terreinen waar we al sterk in zijn of willen worden: energie, milieutechnologie, de culturele sector en de zorg. Dit moet worden ondersteund met een krachtige visie op citymarketing, waarvoor we een aparte organisatie willen inrichten.

We pleiten bovendien voor extra accountmanagers die helpen vanuit de gedachte ‘één bedrijf, één loket’. Maar ze zijn ook actief bij het aantrekken van nieuwe bedrijven en het wegnemen van overbodige belemmeringen bij het ondernemen. Ons uitgangspunt is: ja, tenzij.

We willen geld inzetten voor het stimuleren van ondernemerschap in de cultuursector.