Welzijnswerk

Welzijnsmedewerkers en –vrijwilligers zijn de ogen en oren in de wijk.

Wij investeren in menskracht om de kennis over de wijk op orde te houden, voor het signaleren van problemen achter de voordeur, om mensen te verbinden en groepen aan elkaar te verbinden. De gemeente maakt ruimte voor straatcoaches en opbouwwerkers, zodat mensen in kwetsbare wijken weer vertrouwen in elkaar en in de overheid krijgen.