Iedere Arnhemmer is even waardevol. Ongeacht leeftijd, achtergrond, seksuele geaardheid of beperking moet iedereen daarom dezelfde kansen hebben. Met het beste onderwijs. En de hulp die nodig is om schulden en armoede te voorkomen.

Lees meer in ons verkiezingsprogramma.

Ongeacht leeftijd, achtergrond, seksuele geaardheid of beperking moet iedereen dezelfde kansen hebben.

Arnhem voor iedereen

Voor ons is iedereen even waardevol. Ongeacht achtergrond, seksuele geaardheid of beperking moet iedereen dezelfde kansen hebben.

Voor iedereen toegankelijk
We willen de meest toegankelijke stad van Nederland worden. Daarom moeten er voldoende aangepaste woningen zijn en alle publieke gebouwen toegankelijk worden voor mensen in een rolstoel.

Jezelf kunnen zijn
Hand in hand lopen hoort geen enkel probleem te zijn in Arnhem, op wie je ook valt.

De gemeente geeft het goede voorbeeld
En de gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf een diverse organisatie.

Hulp bij armoede

Armoede zorgt voor stress en sociale uitsluiting. Het is onbestaanbaar dat nog veel Arnhemse gezinnen in armoede leven, terwijl de economie aantrekt.

Hulp voor meer mensen beschikbaar
Iedereen die dat nodig heeft om mee te doen in Arnhem moet gebruik kunnen maken van voorzieningen. Daarom wordt wat ons betreft het besteedbaar inkomen in plaats van het netto inkomen de basis voor het toekennen van hulp.

Schulden voorkomen
Wij willen voorkomen dat mensen schulden krijgen. Daarvoor willen we een informatiepunt inrichten waar mensen terecht kunnen met vragen over geldzaken.

Praktische hulp bij acute nood
En mensen in acute nood, zonder inkomen, moeten altijd in aanmerking komen voor onmiddellijke hulp. Soms is dat heel praktisch, bijvoorbeeld in gezinnen een tas vol boodschappen.

Het beste onderwijs

Goed onderwijs is de basis voor een goede toekomst. Het onderwijs in Arnhem moet voor iedereen even gemakkelijk toegankelijk worden, met gelijke kansen voor iedereen.

Vrijwillige bijdrage
We willen met de Arnhemse scholen in gesprek om een Arnhemse richtlijn te maken voor de vrijwillige ouderbijdrage, vooral om te voorkomen dat kinderen van ouders in de bijstand niet mee kunnen doen aan activiteiten of beperkt worden in hun schoolkeuze.

Minder voortijdige schoolverlaters
De PvdA wil over de uitval op het MBO, niveau 1, in gesprek met de onderwijsinstellingen en het sociaal werkbedrijf om te kijken of er voor deze ‘grijze’ jongeren geen opleidingsvarianten te vinden zijn, zoals deze al in bijvoorbeeld Doetinchem bestaan. Het moet leiden tot minder vroegtijdige schoolverlaters.

Tegemoetkoming voor ouders
De PvdA wil dat ouders een tegemoetkoming kunnen krijgen (Individuele Toeslag) om hun kinderen in staat te stellen duurdere MBO-opleidingen te volgen. Zo is er minder schooluitval, en hebben kinderen van mensen met een laag besteedbaar inkomen evenveel kansen als hun klasgenoten.

Arnhem studiestad
De PvdA wil Arnhem Studiestad verder uitbouwen. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er faciliteiten nodig waardoor studenten hier graag willen wonen. Het gaat dan om voldoende huisvesting tegen redelijke prijzen en de studentenkortingskaart voor sport en andere activiteiten.

Word lid van de PvdA!

Word lid van de PvdA!

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.
Doe mee en word lid!