Goed werk en eerlijk loon voor iedereen, daar staan we voor. Goed werk betekent behalve bestaanszekerheid sociale contacten, ontplooiing van je talent en voldoening. Het gevoel dat je meedoet in de samenleving. Dat je weer gezien wordt. Wie geen baan heeft, of maandelijks moet afwachten hoeveel werk en loon hij of zij ontvangt, leeft voortdurend in onzekerheid.

Lees meer in ons verkiezingsprogramma.

De coronacrisis maakt duidelijk hoe onzeker een baan en een inkomen zijn. Onder andere ZZP’ers en mensen met een nul-urencontract werden getroffen door de coronacrisis. De arbeidsmarkt kraakt daar in haar voegen en functioneert niet goed meer: slechte beloning en arbeidsvoorwaarden die vaak niet deugen. Dat kan en moet anders.

Er is een grote krapte in een aantal sectoren, zoals de zorg en het onderwijs. Die was deels al voorspeld door de vergrijzing. De roep om personeel is in veel sectoren groot. Dat biedt kansen voor werkzoekenden. Het maken van een goede match vraagt veel van werkzoekenden en werkgevers. Van de werkzoekende vraagt het een investering in zichzelf met bijvoorbeeld een training of opleiding. De werkgever moet openstaan voor een diversiteit aan talent. Daarvoor moet de baan of de werkomgeving soms aangepast worden. We willen dat mensen duurzaam uitstromen uit de bijstand doordat ze een baan vinden die goed past. Er is voldoende tijd en ruimte in de dienstverlening van de regisseurs van werk en inkomen om de match te kunnen maken. De afgelopen jaren is er een inhaalslag gemaakt door relatief veel mensen uit de bijstand naar werk te leiden. We zetten dat voort: nog meer mensen aan het werk, onder andere door ervoor te zorgen dat we alle Arnhemmers die een uitkering hebben goed kennen en door iedereen de kans te geven een stap te zetten op de arbeidsmarkt. Werkgevers worden extra ondersteund in wat nodig is om mensen aan te nemen die extra begeleiding nodig hebben.

In 2021 groeiden nog altijd kinderen op in armoede – zonder fiets, goed ontbijt of verjaardagscadeautje. De PvdA Arnhem wil de armoede de stad uit.

Een vaste baan, met eerlijke voorwaarden

Dankzij werk heb je inkomen, neem je deel aan de samenleving en krijg je perspectief op de toekomst. Iedere Arnhemmer verdient goed werk met fatsoenlijke voorwaarden.

Bij vast werk hoort een vaste baan
Payrolling bij de gemeente en gesubsidieerde instellingen is ongewenst. Bij vast werk hoort een vaste baan.

Vacatures vullen door afspraken met werkgevers en onderwijs
Veel mensen in Arnhem zoeken nog een baan, en toch zijn er veel vacatures. Dat willen we veranderen. Door baan en werkzoekende beter op elkaar aan te laten sluiten. We willen daarvoor afspraken maken met werkgevers en onderwijsinstellingen.

Meer banen door een bereikbare binnenstad
De horeca en detailhandel zorgen voor veel banen in de stad. Daarom willen we een binnenstad die goed bereikbaar is voor mensen die met de bus, de fiets, de auto of te voet komen.

Talent behouden voor Arnhem
We willen talenten behouden voor de stad. Daarom zorgen we ervoor dat er voldoende stageplaatsen zijn voor jongeren. Bedrijven die daaraan meewerken krijgen een beloning.

Begeleiding voor mensen die dat nodig hebben
Voor mensen die niet mee kunnen komen op de arbeidsmarkt is er begeleiding. We zorgen dat we een goede sociale werkvoorziening hebben die mensen helpt en kansen biedt.

Voor bedrijven die discrimineren is geen plek in de stad
Als bedrijven mensen discrimineren doet de gemeente daar geen zaken meer mee.

Word lid van de PvdA!

Word lid van de PvdA!

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.
Doe mee en word lid!