13 juni 2013

Algemene ledenvergadering

Tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 13 juni a.s. zullen we het profiel voor kandidaat-raadsleden bespreken en de verkiezingsprogrammacommissie voor benoeming voordragen.

Het afdelingsbestuur nodigt alle leden van harte uit aan deze ledenvergadering deel te nemen.

Locatie: De Lommerd, Spijkerstraat 185A
Tijd: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.30 uur)