9 oktober 2014, om 21:30, Buurtcentrum De Lommerd, Spijkerstraat 185c, Arnhem | Buurtcentrum De Lommerd, Spijkerstraat 185c, Arnhem

Lijsttrekkersdebat Provinciale Statenverkiezingen

Vanaf zaterdag 1 november kunnen alle leden van de PvdA in Gelderland de nieuwe lijsttrekker voor de PvdA bij de Provinciale Statenverkiezingen kiezen. Er hebben zich 4 partijgenoten kandidaat gesteld: Peter Kerris uit Nijmegen, Jaap Huurman uit Arnhem, Fokko Spoelstra uit Apeldoorn en Willy van Tuil uit Ochten. Op donderdag 9 oktober gaan de 4 kandidaat-lijsttrekkers met elkaar in debat over allerlei provinciale en lokale onderwerpen in De Lommerd. Aart van Cooten is debatleider.

Voorafgaand aan het lijsttrekkersdebat gaan de kandidaat-lijsttrekkers voor de waterschapsverkiezingen Nico Arts uit Wijchen en Gerard Nieuwenhuis uit Kesteren in het waterschap Rivierenland met elkaar in het debat. De waterschapsverkiezingen zijn gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen.

Inloop: 19:30 uur
Start debat: 20:00 uur