4 april 2017, om 21:30, De Lommerd, Spijkerstraat 185a | De Lommerd, Spijkerstraat 185a

Samen terugblikken en vooruitkijken na de verkiezingen

Laten we de tijd nemen om met elkaar te bespreken wat de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen betekent voor de weg hierna en in het bijzonder voor onze eigen afdeling. John Kerstens, die zich de afgelopen jaren met veel energie en strijd heeft ingezet als Tweede Kamerlid, zal hierbij aanwezig zijn. Verder nemen de uitslag in Arnhem onder de loep.

Inloop: 19:30 uur. Zie ook: Facebook.