Met motie PvdA worden bewoners betrokken bij plannen Elderveld

Door Eric Greving op 29 januari 2018

Ondanks bewondering voor de inzet en het initiatief van de Elderveldse bewoners, heeft de PvdA toch niet ingestemd met het bewonersinitiatief.  Het initiatief heeft te grote financiële consequenties. Wel heeft de fractie via een voorstel voor elkaar gekregen dat de bewoners mee kunnen praten over de verdere invulling van het plan.

Wat ging er aan vooraf?
Al eerder hebben we bericht over de nieuwbouwplannen van het Lorentz Lyceum in het groene gebied in Elderveld langs de Oegstgeeststraat ten noorden van de Metamorfosenallee. Bewoners werden in september 2017 verrast door deze plannen. Tijdens de twee informatieavonden georganiseerd door de overkoepelende schoolorganisatie Quadraam, werd vooral verteld dat de school er kwam en konden omwonenden meepraten over de invulling. Sinds de eerste plannen uit 2007 zijn bewoners betrokken geweest bij de planvorming. De PvdA vindt dat in dit geval het college eerder had moeten communiceren met de wijk. Bewoners uit de wijk hebben naar aanleiding hiervan een bewonersinitiatief ingediend om de locatie te bestemmen voor groen. In december 2017 heeft het college, naar aanleiding van een motie van de PvdA, toegezegd dat er geen onomkeerbare stappen gezet zouden worden bij deze plannen totdat de gemeenteraad besloten heeft over het bewonersinitiatief. De gemeenteraad heeft op 29 januari 2018 een besluit genomen.

De afgelopen jaren heeft de PvdA prioriteit gegeven aan bewonersbetrokkenheid bij plannen. De huidige coalitie van D66, SP en CDA laat hier duidelijk steken vallen. Tijdens het buurtbezoek in Elderveld in december heeft de PvdA met bewoners gesproken. Duidelijk was dat bewoners erg overvallen waren door de plannen. In de weken erna heeft de fractie ook signalen gekregen uit Elderveld en Schuytgraaf van mensen die op deze locatie wel graag een school gerealiseerd zien worden.
De PvdA heeft veel bewondering voor bewoners die ervoor kiezen om zelf met een initiatief naar de gemeenteraad te komen. De betrokkenheid is groot. De PvdA heeft de afgelopen maand veel opgetrokken met de werkgroep van het bewonersinitiatief om te kijken hoe we met het initiatief om kunnen gaan.

Waarom dan toch niet voorgestemd?
Het bewonersinitiatief biedt inhoudelijk gezien te weinig onderbouwing om af te zien van de plannen voor de school. Er zijn ook goede argumenten naar voren gebracht waarom de school hier wel zou kunnen of moeten komen. Het wegbestemmen van bestaande bouwmogelijkheden is een behoorlijke grote stap die aanzienlijke financiële consequenties heeft. Om die reden heeft de PvdA niet ingestemd met het bewonersinitiatief. Wij willen de plannen voor de nieuwbouw van de school eerst zien en daarna besluiten over wel of geen nieuwbouw op deze locatie.

De PvdA vindt dat er in het bewonersinitiatief terechte zorgen zaten die meegenomen moeten worden met de plannen. Juist nu is het mogelijk om in gesprek met bewoners te kijken of de plannen verbeterd kunnen worden. Bewoners willen graag met een bewonerscommissie meepraten met Quadraam en de gemeente. Natuurlijk zien bewoners het liefst een natuurbestemming, maar als er dan een school komt willen bewoners meepraten. Dit heeft de PvdA verwoord in een motie, opgesteld samen met bewoners en in overleg met Quadraam. De resultaten van deze gesprekken wil de PvdA terugzien bij het ontwerpbestemmingsplan. Op die manier kunnen bewoners zien wat de uitkomsten zijn van dit overleg en op welke punten het heeft geleid tot aanpassing van de plannen. De motie van de PvdA, die mede is ingediend door Arnhem Centraal en de SP, is met grote steun aangenomen. Hiermee hebben bewoners in ieder geval een mooi resultaat geboekt met het bewonersinitiatief. Wij hopen dat bewoners, Quadraam en de gemeente samen in goed overleg kunnen komen tot een gedragen plan. Dat is bewonersbetrokkenheid zoals de PvdA dat graag ziet.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ’t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving