Poli Arnhem-Zuid

11 februari 2019

Er is veel onrust ontstaan over het verdwijnen van de poli in Arnhem-Zuid. De PvdA is groot voorstander voor het behoud en vindt dat het college alles op alles moet zetten om Rijnstate te faciliteren dat de poli in Arnhem Zuid kan blijven.

Ongeveer 75.000 Arnhemmers wonen in Arnhem-Zuid en het is van belang om de toegang tot deze voorziening zo laagdrempelig te houden. We hebben begrepen dat er al verschillende gesprekken gevoerd zijn vanuit het college, maar dat de gemeente Arnhem geen locatie heeft waar voldoende vierkante meters beschikbaar zijn.

Tijdens het debatverzoek van woensdag 13 februari aanstaande heeft het college de mogelijkheid om dit verder toe te lichten. Mocht het echt niet lukken en neemt Rijnstate alsnog de beslissing om naar Elst te verhuizen, waar we helaas geen beslissingsrecht in hebben als gemeente, is het voor de PvdA van groot belang dat het openbaar vervoer richting de nieuwe locatie zo optimaal mogelijk geregeld wordt.