Door Eric Greving op 1 juli 2015

Arnhem gaat huisafval omgekeerd inzamelen

De PvdA is positief over het omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval. Het beperken van restafval draagt bij aan duurzaamheid en aan de doelstellingen die op dit gebied gesteld zijn. Daarom hebben we ingestemd met het uitrollen van deze methode over de hele stad.

In 2012 heeft de PvdA ingestemd met het starten van een proef in drie wijken met het omgekeerd inzamelen van huisafval. Reden was om het draagvlak voor deze methode te meten. Bij het omgekeerd inzamelen wordt de grijze container voor restafval bij laagbouw woningen ingezet voor kunststof en plastic. Het restafval moet naar een ondergrondse container worden gebracht. Deze staan op verschillende plekken in de wijk. Het doel is om zoveel mogelijk afval te scheiden, waardoor het restant restafval zo klein mogelijk wordt.

De proef is inmiddels geëvalueerd en het college stelt voor het omgekeerd inzamelen nu in fasen uit te rollen over de hele stad. Uit de evaluatie blijkt dat het aandeel restafval in de proefwijken na invoering kleiner is geworden. Daarnaast blijkt dat de meeste mensen positief zijn over de nieuwe wijze van inzamelen. Alleen mensen in laagbouwwoningen moeten wennen, aangezien zij met het restafval naar een ondergrondse container moeten lopen. Deze containers kunnen alleen met een pasje geopend worden. De zorg om vervuiling bij de containers bleek niet gegrond. Er is sprake van afvaldumping, maar dit staat los van dit project en heeft vooral te maken met het feit dat grofvuil niet meer gratis wordt opgehaald. Ook zijn er gedurende het project lessen geleerd om dit tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van extra pasjes en het vaker legen van de ondergrondse containers.

Wel bleef een zorg over de gevolgen voor ouderen en mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Zij zouden moeite kunnen hebben met het wegbrengen van het restafval en dit zou kunnen leiden tot vervuiling van tuinen of woningen. De PvdA heeft hierover overleg gehad met de APCG en de Seniorenraad Arnhem. Naar aanleiding van dit overleg heeft de PvdA samen met Zuid Centraal een motie ingediend om de communicatie voor deze doelgroep niet alleen via de gebruikelijk kanalen zoals internet, flyers en dergelijke te laten lopen, maar ook via zorginstellingen, zorgverleners, cliëntenraden, etc. Hiermee kunnen zorgverleners hun cliënten ook voorbereiden op de nieuwe werkwijze. Tijdens het debat heeft de wethouder een toezegging gedaan om dit over te nemen.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ’t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving