Door Martien Louwers op 6 november 2017

In de begroting moet meer aandacht zijn voor het tegenaan van tweedeling

de tekorten die ontstaan op het beschermingsbewind niet ten laste laten komen van het armoedebudgetDe tweedeling in Arnhem is nog altijd groot. Na Rotterdam, Amsterdam, Groningen en Den Haag heeft Arnhem procentueel gezien de meeste mensen met een laag inkomen. Hetzelfde geldt voor het aantal mensen met een bijstandsuitkering. Ook neemt de jeugdwerkloosheid maar moeilijk af, zijn de verschillen tussen gezond en ongezond groot, zijn we nog lang niet de meest inclusieve stad van Nederland en is er een groot verschil tussen de participerende, mondige Arnhemmer en de Arnhemmer die het moeilijk heeft en die je niet hoort. De PvdA wil dat de verschillen kleiner worden. Daarvoor dienden we al eerder een plan tegen de ongelijkheid in. En omdat we ook in de voorliggende begroting een aantal zaken zien die de tweedeling eerder vergroten dan verkleinen, komt de PvdA met een aantal wijzigingsvoorstellen.

Niet bezuinigen op het armoedebeleid
Het college heeft de afgelopen jaren bezuinigd op het armoedebudget. De keuze is namelijk gemaakt om de landelijke trend te volgens waar het gaat om het Arnhemse armoedebudget. En dit bleek bijzonder onverstandig. De armoede stijgt in Arnhem sneller en daalt hier langzamer dan gemiddeld in het land. In 2016 leverde deze regel een korting op van 175.000 euro op het armoedebudget, in 2017 187.000 euro en in 2018 300.000 euro. Het tekort loopt volgend jaar verder op, omdat de ambitie die is gesteld door dit college om mensen uit het beschermingsbewind te halen bij lange na niet wordt gehaald. En dat is zorgelijk. De PvdA komt daarom met drie voorstellen op het gebied van armoede:

Ambitie op het gebied van inclusie: Arnhem de meest inclusieve stad van Nederland
Op verzoek van de PvdA is er een apart programma gekomen in de begroting om aan de slag te gaan met inclusie. Helaas wordt dat programma in de begroting nauwelijks ingevuld. We hadden hoge verwachtingen op dit onderwerp. Als PvdA streven we er naar de meest inclusieve stad te zijn. In het veranderprogramma zoals het nu wordt voorgesteld wordt verwezen naar de wijken. Op dat niveau moeten we inclusie gaan bekijken. En mensen moeten zelf zaken aan komen dragen. We vinden dat onvoldoende. De gemeente heeft zelf ook de verantwoordelijkheid om met inclusie aan de slag te gaan. Niet voor niets is het Verdrag voor de rechten van de mens met een beperking door Nederland geratificeerd. We komen ook op het gebied van inclusie met twee voorstellen:

Onverminderd aandacht voor de wijken en inspraak van bewoners
Met ‘Van Wijken Weten’ krijgt de wijk veel meer te zeggen over de besteding van de middelen in de wijk. De wijkteams leefomgeving pakken dit samen op met bewoners. Uit de praktijk horen we dat de ervaringen met de wijkteams wisselend zijn en dat het over en weer zoeken is naar hoe je tot goede besluiten komt met elkaar. Er zijn heel veel mooie wijkinitiatieven vanuit bewoners of van ZZP’ers of stichtingen die ondersteuning verdienen. De ruimte moet daar vaak nog voor gevonden worden. De wijkteams leefomgeving zijn nu bijna een jaar actief in de wijken. De PvdA wil daarom dat er een evaluatie komt waarin de ervaringen van de wijkteams en bewoners en wijkplatforms worden betrokken.

Soms gaat het mis tussen bewoners en de gemeente. Bewoners hebben dan de mogelijkheid een klacht of bezwaar in te dienen. Deze klacht of bezwaar wordt afgehandeld door een klachtencoördinator of bezwaarschriftencommissie. Soms komen bewoners en gemeente niet samen tot een oplossing. Op dat moment het belangrijk is dat er nog een onafhankelijke plek is waar je met je klacht naartoe kan. Verschillende gemeenten werken al met een Ombudscommissie. De PvdA wil een ombudscommissie in Arnhem die zich bezighoudt met verschillende soorten klachten, van zorg tot wonen.

Tijdens onze wijkbezoeken horen we vaak klachten over overlast en rommel op straat. We dienen daarom samen met de VVD een voorstel in voor extra handhaving in de wijken. Als het voorstel het haalt komen er 5 extra handhavers die kunnen optreden tegen allerlei soorten overlast. Met Arnhem Centraal dienen we een voorstel in om prullenbakken terug te laten keren in de wijken op plekken waar veel zwerfaval ligt en bewoners graag een prullenbak terug willen.

Blijven werken aan werkgelegenheid
De PvdA heeft vanzelfsprekend ook bij deze begroting aandacht voor werkgelegenheid. Het blijft een uitdaging om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed te matchen. We doen daarom twee concrete voorstellen die kunnen helpen bij het behouden van werkgelegenheid en creëren van nieuwe banen:

Het goede voorbeeld op sportparken
Onlangs liet een bewoner ons weten hoe vervelend het is als mensen roken bij een speeltuin of andere plek waar kinderen spelen of sporten. Daarom dienen we een voorstel in om zoveel mogelijk speelplekken en sportparken rookvrij te maken. Hockeyvereniging HCM gaf onlangs al het goede voorbeeld door rookvrij te worden.

Vanavond wordt in een raadsvergadering de begroting besproken. De vergadering is live te volgen via www.7pm.nl

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers