Arnhems Coalitieakkoord 2022-2026 gepresenteerd!

Door Giovanni Visser op 1 juni 2022

Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren en Volt hebben vandaag het Arnhems Coalitieakkoord 2022-2026 gepresenteerd. Fractievoorzitter Giovanni Visser: “De Partij van de Arbeid is trots op dit akkoord. We gaan Arnhemmers vooruit brengen. Met perspectief op werk dat bij mensen past en waar je trots op kan zijn. Door jongerenwerk structureel te financieren. We kiezen voor gezellige en veilige wijken, waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen. Met meer bewonersondersteuning helpen we bewoners om hun ideeën en dromen voor de wijk waar te maken.”

Formatie

Onder leiding van formateur Paul Smeulders hebben de onderhandelaars de afgelpen weken gesproken over het vormen van een coalitie. Giovanni Visser en El Yazid Aït Chrif waren de onderhandelaars namens de fractie. Zij waren deel van intensieve, maar ook inspirerende gesprekken die hebben geleid tot dit akkoord. Een akkoord dat volgens de fractie recht doet aan ons verkiezingsprogramma “Links met Lef”. Samen zorgen we voor een sociale en rechtvaardige stad.

Het akkoord bestaat uit een visie en samenhangende afspraken op hoofdlijnen. Daarmee is het richtinggevend voor het nieuw te vormen college. Het college zal de afspraken in samenwerking met raad en stad verder uitwerken.

Kandidaat-wethouders

Om onze ambities dichterbij te brengen, presenteren de onderhandelaars een ervaren en getalenteerd team voor het nieuw te vormen college:

  • Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks): Stedelijke Ontwikkeling, Groen, Duurzaamheid en Cultuur
  • Paul Smeulders (GroenLinks): Financiën, Wonen en Vluchtelingen
  • Nermina Kundić (D66): Onderwijs en Jeugd, Duurzame Mobiliteit en Economie
  • Bob Roelofs (Arnhem Centraal): Burgerparticipatie, Openbare Ruimte, Binnenstad en Sport
  • Marco van der Wel (Partij voor de Dieren): Natuur, Milieu en Zorg
  • Mark Lauriks (PvdA): Bestaanszekerheid en Leefbare Wijken
  • Maurits van de Geijn (Volt): Inclusie, Digitale Zaken, Organisatie en Gezondheid

Afdelingsvergadering

Op donderdag 2 juni vindt de afdelingsvergadering van de PvdA in Arnhem plaats. Daar zal de fractie verantwoording afleggen over het onderhandelingsresultaat. Daarna zal de afdelingsvergadering volgens de statuten van de Partij van de Arbeid stemmen over deelname aan het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders. Als de afdelingsvergadering instemt met deelname, zal de fractie Mark Lauriks presenteren als beoogd wethouder.

Bijlagen

 

Giovanni Visser

Giovanni Visser

Lees mijn brief aan alle Arnhemmers hier: Brief aan alle Arnhemmers. Ik ben Giovanni en 23 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in Arnhem. Naast het raadslidmaatschap werk ik bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik woon in Arnhem-Zuid. In mijn vrije tijd houd ik van fietsen, wandelen, lezen of een fijn

Meer over Giovanni Visser